Om oss

Senter for talentutvikling er en pådriver på nasjonalt nivå innen klassisk musikk, for at flere av dagens unge talenter skal få muligheten til å bli profesjonelle musikere i fremtiden.

Våre arbeidsområder

Samle og koordinere

Bidra til oversikt og helhet på det norske talentfeltet.

Jobbe for å unngå kollisjoner mellom aktiviteter

Sikre at ulike initiativ har komplementerende, ikke konkurrerende, effekt.

Tilby nasjonale møteplasser og talentprogram.

Bidra til å styrke lokale og regionale talenttilbud, der talentene bor.

Måle og kalibrere

Undersøke, dokumentere og beskrive hva som kreves for å bli musiker.

Bidra til å synliggjøre og løfte frem beste praksis i ulike miljøer.

Tilrettelegge for at talenter og talentmiljøer kan treffes, dele og utvikle seg ved å måles konstruktivt med hverandre.

Bruke kalibrering av talenttilbud og talentarbeid som drivkraft for utvikling.

Inspirere og motivere

Drive fagfeltet fremover gjennom innsiktsarbeid, meningsutveksling og kunnskapsdeling.

Arrangere møteplasser for talenter, lærere og talentutviklingsprogrammer fra hele landet.

Igangsette initiativer for å motivere til videre utvikling.


Sentrale aktiviteter*

181 talentaktiviteter siden 2016

Siden 2016 har vi stått for 21 nasjonale talentsamlinger, og 112 regionale mestermøter i samarbeid med miljøene i Stavanger, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. Vi har gjort 2 talentundersøkelser og laget over 130 nettsaker og videoer om beste praksis innen talentutvikling. Vi har avholdt 13 nasjonale talentkonferanser for pedagoger og ledere, samt 33 seminarer om øving og fremføring for unge musikere, lærerne og foreldrene deres.

Nasjonale talenttiltak:

Regionale aktiviteter:

Kunnskapsdeling og dokumentasjon:

Nasjonale møteplasser:

Oversikter:

* Senteret har i første omgang valgt å prioritere ressursene mot de mest motiverte talentene og miljøene innenfor stryk, klaver og blås, nasjonalt og regionalt.


Sentrale samarbeidspartnere


Støttespillere

Talent Norge, Sparebankstiftelsen, Dextra Musica, Tom Wilhelmsens stiftelse


Kontaktperson

Anders Hall Grøterud (leder SFT)
Telefon: 922 51 445
E-post: anders.groterud@bdm.no


Se også

www.senterfortalentutvikling.no
www.facebook.com/senterfortalentutvikling
www.instagram.com/senterfortalentutvikling