Foto: Olav Stener Olsen

Snudde ryggen til hverandre

Trompetist Arnulf Naur Nilsens kreative metoder løftet Bjergsted-talentene til et nytt nivå.

Unge talenter Bjergsted har denne høsten dannet en messingkvintett bestående av to trompeter, to horn og en tuba. Med støtte fra Senter for talentutvikling, reiste trompetist Arnulf Naur Nilsen til Stavanger for å holde mesterklasse med kvintetten.

Naur Nilsen ble imponert over det instrumentale nivået, og forteller at å musisere godt sammen er en lang prosess. 

– Jeg var der for å inspirere, utvikle deres våkenhet og jobbe med musikalsk uttrykk. De var talentfulle og hadde stort potensial, sier Nilsen.

Bruke sansene

Han tok i bruk ulike pedagogiske metoder under mesterklassen. Blant disse var å snu hele kvintetten, slik at de satt med ryggen mot hverandre. 

– Når man ikke ser sine medmusikere, er man nødt til å utvikle resten av sanseapparatet som ellers ligger i dvale. For eksempel kan man signalisere med innpust som anes men ikke sees, forklarer Nilsen. 

Naur Nilsen har undervist i trompet og kammermusikk på høyskolenivå siden 1973, så vel som å være solotrompetist i Oslo-Filharmonien. Han har mange tidligere elever i Norges symfoniorkestre, og har undervist Tine Thing Helseth. I en årrekke var han tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt hvor han underviste og hadde ansvar for blåserseksjonen.

Meld deg på Senteret for talentutviklings månedlige nyhetsbrev her: ABONNER

Sang

Messingkvintetten jobbet også med ensemble-teknikk, og Nilsen forsøkte å øke bevissthetsnivået rundt hva som kreves. De spilte gjennom et repertoar de kjente godt, og mesteren kom med innspill på hvordan gjøre det interessant for publikum, blant annet ved å nyansere tydeligere.

En annen pedagogisk metode han tok i bruk var sang, da dette har en friere karakter.

– Med stemmen er det få hindre, og det illustrerer godt hvordan intonasjonen er. Det er det samme tankesettet som på instrumentet og det kan hjelpe godt, forklarer Nilsen.

Arnulf Naur Nilsen underviser en mesterklasse mens resten av kvintetten ser på. Foto: Olav Stener Olsen

Kunnskapsutveksling mellom instrument

Nilsen har jobbet lenge med blåsere og kammermusikk, og han har et ønske om at blåserne kan samhandle mer med andre instrumentgrupper. 

– Jeg er veldig opptatt av utvekslingen mellom instrumentgruppene. For pianister og strykere kan det være en øyeåpner å spille med blåsere. Samspill fører til gjensidig forståelse og gjenkjennelse, de har mye å lære av hverandre, sier han. 

Alle har noe å tjene på at båsene mellom instrumentgrupper brytes ned, mener Naur Nilsen. Blåserne kan ha stor glede av pianister og strykere som undervisere i interpretasjoner og mesterklasser. 

 – I tillegg er det en viktig inspirasjon å møte likesinnede. Jeg har troen på viktigheten av utadrettet kommunikasjon mellom lærestedene, slik at unge musikere kan treffe likesinnede fra hele landet.

Ble mer samkjørte

Elisa Krämer (14) fra Sandnes spiller trompet i messingkvintetten. For henne var høydepunktet da de snudde ryggen til hverandre.

– Musikken hørtes mye bedre ut, fordi vi lyttet mer til hva de andre spilte. I tillegg øvde vi på å spille utenat, slik at vi kan kommunisere mens vi spiller, heller enn å fokusere på notene. Kvintetten ble mer samkjørt, sier hun. 

Super læringsmåte

Anders Hall Grøterud, leder ved Senter for talentutvikling, sier seg enig i viktigheten av likesinnende og legger til at erfarne undervisere også er til stor inspirasjon.

– Møter med erfarne lærere som har fått frem gode utøvere gjennom mange år kan være en utrolig spennende inspirasjonskilde for unge musikere. Samtidig gjør mesterklasseformatet at flere kan ta del i prosessen til én og én utøver og læreren som er på besøk. Derfor er dette en super måte å lære på, som vi bruker ofte, sier Grøterud. 

Fikk du med deg saken om Oslo Kammerakademis sommerskole? Trykk her.  


Fakta om samarbeidet mellom Senter for talentutvikling og Unge talenter Bjergsted

 • Et samarbeid om talentutviklingstiltak og -programmer siden 2016, basert på signert samarbeidsavtale.
 • Har til hensikt å stimluere de mest motiverte talentene tilknyttet Unge talenter Bjergsted i Stavanger gjennom ekstra ressurser og utfyllende kompetanse, som skal komme i tillegg til det gode tilbudet de unge elevene og utøverne allerede har. Eksempler på dette er:
  • Mestermøter med profesjonelle strykere 3-4 helger i året (som f eks Vertavo-kvartetten, Engegård-kvartetten, Atle Sponberg m.fl.)
  • Mesterklasser i klaver (Marina Pliassova, Håvard Gimse, Håkon Austbø, Tor Espen Aspås)
  • Mesterklasser i blås (Pierre Xhonneux, Arnulf Naur Nilsen)
  • Seminarene i Superøving og Best når det gjelder, som handler om beste praksis innen øving, og metoder for å bli trygg på scenen.
  • Orkesterkurset Ung Filharmoni, der deltakere fra hele landet jobber med Oslo-Filharmonien to uker i året. Stavanger hadde i år med Sarah Jessica Stampe Nielsen, Vårin Lie Rognes, Jonas Omland Skjæveland og Miriam Aasland som unge musikere i prosjektet.

Samarbeidspartnere