Nasjonalt Klavertiltak Rekrutt

Vi har et eget rekrutt-program for å kunne gi enda flere unge pianister fra hele landet en møteplass og et samlingspunkt. Nasjonalt Klavertiltak Rekrutt er en videreføring av programmet som 2021-2022 ble kalt Nasjonalt Klavertiltak UNG.

Nedenfor kan du se bilde av deltakerne og oversikt over samlingene som er gjennomført.

Nasjonalt Klavertiltak Rekrutt 2023

Fra samling på Barratt Due musikkinstitutt, Oslo høsten 2023 Foto: Magnus Skrede

Fra venstre: Vilmer Teig, Polina Zhurzha, Lovise Wilkensen, Boqun Li, Leonardo Remmereit, Luca Kristina Solheim, Hanne Eikeland, Christian Henrichsen.

(Ikke tilstede: Solveig Corina Braaten) 


Nasjonalt Klavertiltak UNG – 2022

Fra samling på Barratt Due musikkinstitutt, Oslo høsten 2022 Foto: Magnus Skrede

Fra venstre: Lærer Marina Kan Selvik, Hector Serafin Kraggerud, Niels Kretschmer, Boqun Li, Luca Kristina Solheim, Kitty Theobald Gjerland 


Nasjonalt Klavertiltak UNG – 2021

Fra samling på Barratt Due musikkinstitutt, Oslo høsten 2021 Foto: Johanne Løvlie Hidle

Fra venstre: Luca Kristina Solheim, Daniel Hernes, Kitty Theobald Gjerland, Niels Kretchmer, Hector Serafin Kraggerud.

Samarbeidspartnere