Kunnskapsdeling

Vi arrangerer konferanser, seminarer og møteplasser for å dele kunnskap om talentutvikling.

Et av Senter for talentutviklings viktigste mål er å bidra til økt kunnskap om talentutvikling og hva som skal til for å bli god. Ikke bare god nok til å komme inn på høyere utdanning, men også å ha mulighet til å bli profesjonell musiker.

Kunnskapen om hva som kreves finnes hos forskere, lærere, erfarne utøvere, ledere i musikklivet og hos dem som jobber med talentprogrammer, men også hos de unge utøverne som øver og spiller i dag, på morgendagens nivå.

Vi tror ikke noen har fasiten, men at vi sammen besitter kunnskap og erfaring som må deles, diskuteres, beskrives og utvikles videre, gjennom samarbeid og møteplasser.

Dette ønsker vi å være en pådriver for. SFT ønsker å formidle økt kunnskap om talentutvikling, og skape møteplasser for å dele og utvikle den videre.

Derfor er vi jevnlig vertskap for nasjonale konferanser om talentutvikling, vi arrangerer et årlig høstseminar med fokus på utfordringer innen feltet, og vi tilbyr en årlig seminarserie til alle regioner, med fokus på temaer som Superøving, prøvespill og å være Best når det gjelder. 


Konferanser

Senter for talentutvikling arrangerer flere konferanser innen ulike felt hvert år, med fokus på klaver, blås og stryk. Les mer om de forskjellige konferansene her.

Foto: Magnus Skrede

MITOP

Musikk i teori og praksis (MITOP) et progresjonsbasert læreverk på syv bøker, der den musikkteoretiske kunnskapen integreres med elevenes utøvende virksomhet.

Samarbeidspartnere