Talentfag

Les mer om forskning og dokumentasjon om talentutvikling.

Et av Senter for talentutviklings viktigste mål er å bidra til økt kunnskap om talentutvikling og hva som skal til for å bli god. Ikke bare god nok til å komme inn på høyere utdanning, men også ha muligheten til å kunne bli profesjonell musiker.

Kunnskapen om hva som kreves finnes hos forskere, lærere, erfarne utøvere, ledere i musikklivet og hos dem som jobber med talentprogrammer, men også hos de unge utøverne som øver og spiller i dag, på morgendagens nivå.

Vi tror ikke noen har fasiten, men at vi sammen besitter kunnskap og erfaring som må deles, diskuteres, beskrives og utvikles videre, gjennom samarbeid og møteplasser.

Senter for talentutvikling ønsker å være en pådriver for dette. Vi ønsker å formidle økt kunnskap om talentutvikling og skape nasjonale og regionale møteplasser for å dele og utvikle kunnskapen videre.

Derfor er vi jevnlig vertskap for nasjonale konferanser om talentutvikling med fokus på klaver, blås og stryk. Nederst på siden kan du lese mer om de konferansene vi arrangerer.

Vi arrangerer også et årlig høstmøte om talentutvikling med fokus på utfordringer innen feltet klassisk musikk som sådan, og der vi også diskuterer hvordan de største regionene løser dette.

Vi søker inspirasjon fra andre miljøer, som idretten. Og vi tilbyr en årlig seminarserie hver høst til alle regioner med fokus på temaer som Superøving, prøvespill og å være Best når det gjelder. 


Konferanser

Senter for talentutvikling arrangerer flere konferanser innen ulike felt hvert år, med fokus på klaver, blås og stryk. Les mer om de forskjellige konferansene her.

Foto: Magnus Skrede