Om Oss

Talentprogrammet tar opp unge klassiske klavertalenter, som får veiledning og undervisning av dyktige lærere og mentorer. En viktig del av programmet er samspill der de unge pianistene får spille sammen med instrumentalister og sangere på egen alder og med profesjonelle musikere på høyt nivå.

Det legges stor vekt på et helhetlig opplegg gjennom Nasjonalt Klavertiltak, der faglig inspirasjon gjennom foredrag og samtaler med ulike profesjonelle musikkaktører står sentralt. Et av hovedmålene for talenttilbudet er å skape et godt sosialt miljø for de unge pianistene som kommer fra hele landet.

Deltakere før konsert under høstsamling 2022. Foto: Magnus Skrede

Lærere

Julie Yuqing Ye er gjennomgående lærer på samlingene og Håvard Gimse er kunstnerisk ansvarlig for Nasjonalt Klavertiltak, og det hentes i tillegg inn lærerkrefter til hver samling basert på tematikk og repertoar. Blant lærere som har bidratt finner man Gunilla Süssmann, Leif Ove Andsnes, Liv Glaser, Ingrid Andsnes og Christian Ihle Hadland.

Jens Harald Bratlie, Jorunn Marie Bratlie og Tor Espen Aspaas er noen av lærerne som har vært involvert tidligere i klavertiltaket. Foto: Magnus Skrede

Samarbeidspartnere