Etter et år preget av stor usikkerhet har flere i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester gått i tenkeboksen hva gjelder å søke seg videre til høyere musikkutdanning. -Jeg tror ikke situasjonen er kritisk enda, sier produsent Viviann Alme. Foto: Magnus Skrede

Tynnslitt tålmodighet

Hos talentene i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester har pandemislitasjen slått inn. Flere er usikre på fremtiden.

For Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng) har det siste året vært preget av avlysninger; alt fra øvelser til Norgesturné og opptreden under Festspillene i 2020.

Produsent Viviann Alme forteller at de merker slitasjen etter et helt år med usikkerhet.

– Det er de små glimtene av håp som kommer hele tiden, om at denne gangen skal det gå an å gjennomføre, og så skuffelsen når det blir avlyst gang på gang, sier hun.

| LES OGSÅ: Savner den menneskelige kontakten

Tuttiprøve på nytt nivå

Nylig opplevde de unge musikerne nok en runde med avlysning, da prosjektuken med dirigent Edward Gardner og solist Sigurd Greve måtte utsettes til juni.

BFUng er et helårsorkester som baserer seg på månedlige øningshelger, og deltakerne kommer fra hele landet. Det har medført noen ekstra utfordringer i en tid med nedstengning og reiserestriksjoner.

Men nød lærer naken kvinne å spinne, og Alme forteller at situasjonen tross alt også har resultert i positive oppdagelser. For eksempel har bruken av digitale møteplasser mellom samlingene gitt overraskende resultater.

– Da orkesteret møtte til første tuttiprøve, bare dager før konsert under høstens prosjekt, var de på et helt annet nivå enn ved første tuttiprøve på tidligere prosjekter, forteller hun, og mener at dette er noe de også kan benytte seg av etter pandemiens slutt.

Orkesterets første konsert siden mars 2020 fant sted 29. oktober, med Eivind Aadland som dirigent og Leif Ove Andsnes som solist. Alt skjedde under strenge smitteverntiltak.

– Vi ser at det betyr utrolig mye for de unge når det som planlegges faktisk blir noe av, så vi prøver i det lengste å unngå å avlyse. Det er mer motiverende å øve mot et mål, sier Alme.

| LES OGSÅ: Digitalt samspill uten forsinkelse

Produsent for Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, Viviann Alme. Foto: Privat

Trenger pause

Da prosjektuken i april måtte utsettes, fikk BFUng-deltakerne tilbud om å være med på seminaret «Best når det gjelder» i regi av Senter for talentutvikling.

– Det var kjærkomment med noe felles faglig for hele orkesteret, etter en periode med digital gruppeøving, sier Alme.

Seminaret handlet om å få ut potensialet sitt, men også diskusjon rundt temaet pandemipsykologi – hvordan motivere seg gjennom en tid hvor det å spille med, eller for, andre er umulig?

| LES OGSÅ: Oversikt over musikkonkurranser i Norge

Viviann Alme forteller at den første perioden etter at pandemirestriksjonene slo inn førte til en ekstra motivasjonsbølge blant en del av musikerne i BFUng.

– De ville lære seg nye verk og stykker som de vanligvis ikke har tid til å øve på, men som de nå endelig hadde mulighet til å begynne med, sier hun. 

Ett år senere har overskuddet imidlertid blitt mer tynnslitt. Det er ikke like motiverende å øve hvis man aldri får brukt det til noe, og denne våren har flere søkt permisjon fra orkesteret.

– De trenger nok en pause fra instrumentet. Flere har gått i tenkeboksen og lurer på om de vil fortsette sine utøvende studier, og om de skal søke seg videre til høyere musikkutdanning eller ikke, sier Alme.

Hun tror ikke situasjonen er kritisk enda, men frykter at store beslutninger blir preget av et uvanlig år.

– Vi risikerer jo å miste dyktige musikere, sier Alme.

Høstens konsert med Leif Ove Andsnes og dirigent Eivind Aadland betydde mye for motivasjonen til de unge musikerne i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester. Foto: Magnus Skrede

Deler bekymringen

Anders Hall Grøterud ved Senter for talentutvikling deler Almes bekymringer for hva en langvarig pandemi kan gjøre med talentutviklingen rundt om i landet.

– Vi ser liknende tendenser flere steder, blant annet i Ung Filharmoni og Nasjonalt klavertiltak. Pandemien setter de unges tålmodighet og motivasjon på prøve, og det er ikke sikkert alle kommer til å stå løpet ut. Det å tilby noe annet dersom en konsert skulle bli avlyst har imidlertid mye å si for motivasjonen; at det blir en prosess med en start og en slutt, og ikke enda et mål som plutselig forsvant, sier Grøterud.

Senter for talentutvikling har nå gjort pandemipsykologi til et eget tema under sine «Best når det gjelder»-seminarer, nettopp for å adressere utfordringene mange sitter med.

– På seminarene bruker jeg å spørre om det er noen av tilhørerne som er lei av avlysninger og utsettelser, og som sliter med motivasjonen til å øve alene. Da får jeg vanligvis mange hender i været, sier Grøterud.

Anders Hall Grøterud intervjues av TV2 under Ung Filharmonis sommersamling i 2020. Foto: Magnus Skrede

Han forteller at mange har blitt mer spente og nervøse for å fremføre nå enn før, fordi det er så lenge siden sist.

– Men det de savner aller mest er å skape musikken sammen. Det å høre til en sampillgruppe, bidrar med mye indre motivasjon, og er et stort savn når man ikke kan treffes på den måten, sier Anders Hall Grøterud.

Tekst: Marte Fillan / Senter for talentutvikling


BFUng

  • Helårs symfoniorkester for unge musikere på 19-25 år.
  • Består av 114 musikere fra hele landet, som har månedlige samlinger i Grieghallen i Bergen
  • Hoveddirigent er Kjell Seim, i tillegg til at Bergen Filharmoniske Orkesters dirigent Edward Gardner dirigerer ett prosjekt pr. sesong.
  • Ønsker å være et flaggskip blant unge symfoniorkestre i Norge, og har etablert seg som en betydningsfull satsning på talentutvikling innen klassisk musikk og ensemblespill.
  • Orkesterets nettside: https://harmonien.no/ungdomsorkesteret/#6245

Best når det gjelder

  • Et seminar i regi av Senter for talentutvikling (SFT) om hvordan vi kan mestre spenning og nervøsitet i forbindelse med opptreden, og hvordan du kan gjøre det beste ut av tiden før, under og rett etter fremføring.
  • Har i 2020/2021 også inneholdt en egen del om pandemi-psykologi.
  • Seminaret er laget etter ønske fra talentmiljøene over hele landet, om å sette fokus på beste praksis innen sentrale temaer som øving, fremføring og prøvespill.
  • Forelesere er Anders Hall Grøterud (leder for SFT), Tine Thing Helseth (trompetist), Silvia Moi (sanger og coach), Johannes Martens (cellist), August Schieldrop (tubaist) m.fl.
  • SFT har tilbudt ulike seminarer om prøvespill (2017 og 2018), «Superøving» (2019) og «Best når det gjelder» (2020/2021)

Samarbeidspartnere