Foto: Magnus Skrede

Oversikt over orkestertilbud

Her er en oversikt over nasjonale og regionale orkestre og korps for unge musikere.

I denne oversikten har vi listet opp tilbud som ofte blir trukket frem for de som ønsker et godt, regionalt orkester eller korps i nærheten av der de bor, og samtidig vil søke på et av de nasjonale orkesterprosjektene for unge musikere.

De nasjonale tilbudene er plassert først. Deretter de regionale, sortert etter fylke. Detaljert informasjon om orkestrene finnes på deres nett-og facebooksider.

For en bredere oversikt anbefaler vi De unges orkesterforbund (UNOF) og Norske Symfoniorkestres landsforbund (NASOL) sin oversikt, fordelt alfabetisk på geografiske områder, og Norges Musikkorps Forbund sine hjemmesider.

Det er også mulig å få orkestererfaring gjennom deltakelse på sommerkurs. Se oversikten over sommerkurs i Norge i 2022.

Vi tar gjerne imot innspill til oppsettet på mail til anna.rodevand@bdm.no.


NASJONALE TILBUD

NUSO – Norsk Ungdomssymfoniorkester
Organisering: To-års prosjektorkester, som møtes til fire samlinger  
Alder: 13 – 20 år 
Hvordan bli med: prøvespill hvert 2. år. Har også suppleringsopptak. 

Ung Filharmoni
Organisering: sommer- og høstkurs 
Alder: opp til 19 år 
Hvordan bli med: prøvespill hvert år 

BFUng – Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester
Organisering: månedlige samlinger  
Alder: 15 – 25 år 
Hvordan bli med: prøvespill for nye medlemmer hvert år    

Ungdomssymfonikerne
Organisering: sommerkurs og kammerorkesterkurs på høsten og våren 
Alder: 18 – 28 år 
Hvordan bli med: prøvespill hvert år   

Norsk Blåsesymfoni 
Organisering: prosjektuke  
Alder: 18 – 25 år 
Hvordan bli medlem: prøvespill for å delta

NBSO – Norsk Barnesymfoniorkester
Organisering: sommerkurs under Valdres Sommersymfoni 
Alder: opp til 16 år  
Hvordan bli med: deltakelse på Valdres Sommersymfoni

| Les også: Oversikt over musikkonkurranser i Norge


REGIONALE TILBUD 

Troms og Finnmark  

OPPSTRYK Finnmark
Organisering: Samlingsbasert (2 ganger i året) 
Alder: alle aldre 
Hvordan bli med: påmelding via deres nettside   

Norges Arktiske Studentorkester
Organisering: samlingsbasert
Alder: for studenter ved UiT, samt unge musikere i området
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via deres nettside

Unge Talenter Nord – kammerorkester 
Organisering: samlingsbasert  
Alder: 12 – 19 år 
Hvordan bli med: årlig opptaksprøve til fordypningsprogrammet Unge Talenter Nord 

Finnmark Regionskorps 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: ungdom og voksne 
Hvordan bli med: ta kontakt med korpsets kontaktperson, Christina Solheim Karstad (christina@musikkorps.no)  

Regionskorpset ToNN – Troms og Nordre Nordland 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 13 – 20 år 
Hvordan bli med: ta kontakt med korpsets kontaktperson, Andreas Øvringmo (andreas@musikkorps.no

Nordland 

UNG Symfonietta Nord 
Organisering: Samlingsbasert 
Alder: 12 – 20 år
Hvordan bli med: ta kontakt med Espen Johansen (espen@unofnord.no

NOJA – Nordland Janitsjar 
Organisering: samlingsbasert  
Alder: 13 – 19 år  
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem

 

| Les også: Toppenkurset – Sommerkurs i toppklasse

Trøndelag  

Lørdagsskolen – kammerorkester og symfoniorkester  
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret  
Alder: opptil 20 år 
Hvordan bli med: årlig opptaksprøve til Lørdagsskolen    

TUK – Trøndelag ungdomskorps 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 14 – 19 år  
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem  

Juniorsolistene
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 16 – 20 år 
Hvordan bli med: elever fra Trondheim Kulturskole og studenter ved Institutt for musikk NTNU i aktuell alder blir invitert med i orkesteret  

Møre og Romsdal  

Sunnmøre Ungdomssymfoniorkester  
Organisering: samlingsbasert (øvelser i Volda)  
Alder: fra 7. klasse  
Hvordan bli med: ta kontakt med rektor i Volda Kulturskole, Trude Rabben (trude.rabben@volda.kommune.no)   

Indre Strøk  
Organisering: ukentlige øvelser og helgesamlinger 
Alder: Juniororkesteret (7 – 12 år) og ungdomsorkesteret (12 – 18 år)  
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesterets leder, Samuel Skrede (samuel@skrede.com)   

Ålesund Symfoniorkester
Organisering: ukentlige øvelser og helgesamlinger 
Alder: alle aldre – samler profesjonelle, amatører, studenter og elever 
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via post@aaso.no. Merk: for blåsere gjennomføres det er lite prøvespill, med påfølgende prøveperiode for å bli tatt opp som medlem.    

NUK – Nordvest ungdomskorps 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 14 – 19 år  
Hvordan bli med: send inn søknadsskjema via deres nettside

Vestland  

VENUS – Vestnorsk Ungdomssymfoniorkester
Organisering: samlingsbasert (helgesamlinger) 
Alder: 12 – 19 år 
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via info@venusorkester.no  

BUKO – Bergen Unge Kammerorkester
Organisering: ukentlige øvelser
Alder: 16 – 25 år 
Hvordan bli med: medlemmer blir rekruttert fra bl.a. fra Bergen kulturskole, Langhaugen og Kongshaug musikkgymnas og Griegakademiet. Kontakt orkesteret via post@bergenungekammerorkester.no

HUK – Hordaland Ungdomskorps 
Organisering: samlingsbasert  
Alder: 14 – 19 år 
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem 

Rogaland  

RUSO – Rogaland Ungdomssymfoniorkester
Organisering: samlingsbasert, 4-5 øvingshelger i året
Alder: 13 år og oppover 
Hvordan bli med: send inn søknadsskjema via deres nettside. Merk: spillelæreren må bekrefte at man klarer kompetansekravene.

UTB – Unge Talenter Bjergsted – kammerorkester  
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret
Alder: 12 – 19 år  
Hvordan bli med: årlig opptaksprøve til Unge Talenter Bjergsted   

Rogaland Ungdomskorps 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 14 – 19 år 
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem

Agder  

Lørdagsskolen i Kristiansand – kammerorkester  
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret  
Alder: 12 – 20 år 
Hvordan bli med: årlig opptaksprøve til Lørdagsskolen 

Regionkorpset i Sør 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 14 – 19 år  
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem. Godkjent prøvespill er gyldig for 2 år.

Agder Symfoniorkester   
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret 
Alder: alle aldre 
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via agderso@gmail.com   

Agder kammerorkester
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret 
Alder: alle aldre  
Hvordan bli med: ta kontakt med leder Sverre Høie (sverrespost@hotmail.com)  

| Les også: Fem år med talentutvikling – hva nå?

Innlandet  

HEBU – Hedemarken Barne og Ungdomsorkester
Organisering: ukentlige øvelser og helgesamlinger 
Alder: opptil 18 år
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via post@hebu.no 

HOKK – Regionkorps Innlandet 
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 14 – 19 år  
Hvordan bli med: send inn søknadsskjema via deres nettside

Viken 

RØST – Regionkorps Øst 
Organisering: samlingsbasert
Alder: 14 – 21 år  
Hvordan bli med: prøvespill for å bli medlem. Godkjent prøvespill er gyldig for 2 år. 

Østfold  

Østfold Ungdomsorkester
Organisering: samlingsbasert, 2-3 prosjekter i året  
Alder: 12 – 18 år 
Hvordan bli med: åpent for alle og man kan bli med gjennom året. Ta kontakt med orkesterets leder Øysten Klubbenes Vingerhagen (ovingerhagen@gmail.com)

ROMUS Kammerorkester  
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 13 – 20 år 
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via romus.orkester@gmail.com    

Buskerud

BUSO – Buskerud Ungdomsstrykeorkester  
Organisering: samlingsbasert (øvelser i Drammen)  
Alder: 12 år og oppover 
Hvordan bli med: ta kontakt med dirigent Dag Øystein Berger (dagob@lifi.no

Vestfold og Telemark  

VUSO – Vestfold Ungdomsstrykeorkester
Organisering: samlingsbasert, øvelser ca. hver 3. uke 
Alder: 12 – 19 år 
Hvordan bli med: sende inn søknadsskjema via deres nettside  

Vestfold Symfoniorkester
Organisering: ukentlige øvelser 
Alder: alle aldre – samler profesjonelle musikere, amatører og unge talenter fra kulturskolen og musikklinjene i området 
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesterets styreleder Tom Huseby (th@th-personal.no )

Telemark Symfoniorkester
Organisering: ukentlige øvelser 
Alder: alle aldre  
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesteret via blimed@telemarksymfoni.no 

RØST – Regionskorps Øst (se nærmere informasjon under fylket Viken)

Oslo

Barratt Due – Juniororkesteret
Organisering:  ukentlige øvelser
Alder: 13 – 19 år 
Hvordan bli med: gjennom opptaksprøve til Unge Talenter Barratt Due 

Barratt Due – Unge blåsere
Organisering:  ukentlige øvelser
Alder: 13 – 19 år 
Hvordan bli med: gjennom opptaksprøve til Unge Talenter Barratt Due 

Barratt Dues Unge Symfoniorkester
Organisering: prosjektbasert 
Alder: under 20 år 
Hvordan bli med: gjennom opptaksprøve til Unge Talenter Barratt Due 

Nor59 – orkestre på alle nivå  
Organisering: ukentlige øvelser for alle orkestrene 
Alder:  barn og unge i alle aldre
Hvordan bli med: gjennom undervisningstilbudet ved Nor59. Registrering via deres nettside.

NOSUS – Nordstrand skole- og ungdomssymfoniorkester
Organisering: ukentlige øvelser i skoleåret og helgeseminarer 
Alder: 6 – 18 år  
Hvordan bli med: ta kontakt med orkesterets kunstneriske leder, John Westbye (jowes2@online.no)  

Talentutviklingsprogrammet ved NMH (TUP) – orkester
Organisering: samlingsbasert 
Alder: 13 – 19 år  
Hvordan bli med: årlig opptaksprøve til talentutviklingsprogrammet 

RØST – Regionskorps Øst (se nærmere informajson under fylket Viken)

| Les også: Kjenner suset gjennom orkesteret