Magnus Skrede
Magnus Skrede

Hvordan utvikler vi fremtidens konsertmestere?

Se opptak fra nasjonal strykerkonferanse 2022.

Fredag 3. juni var rundt 50 deltakere samlet til digital strykerkonferanse. Tema for dagen var konsertmester- og gruppelederrollen, og hvordan man øver inn orkesterrepertoar med unge musikere.

| Les også: Strykerkonferansen 2021 – Talent på fulltid

Laima Olsson, Unge talenter Bjergsted

Reportasje fra UtB i Stavanger. Laima Olsson forteller om hvordan hun jobber med sine elever for å gjøre dem bevisst på hva lederrollen innebærer.

– Jeg tror at dersom man har en sterk musikalsk vilje kan man også øve seg opp på det å gi gode tegn, sier hun.

Utøvermøte: Hverdagen som konsertmester

Guro Kleven Hagen er konsertmester i Operaorkesteret, og foreller litt om son hverdag i jobben, hvilke forventninger hun hadde, og hvordan veien frem har vært.

– Jeg skulle kanskje ønske at jeg hadde spilt litt mer tutti-orkester i 17-19-årsalderen. Da gjorde jeg veldig mye solo og litt kammermusikk. Men det å sitte bak og kjenne på hva man trenger fra den som sitter der foran, det skulle jeg gjerne hatt litt mer kunnskap om, sier hun.

Konsertmesteren – Erfaringer fra feltet

Brage Sæbø, Torodd Wigum og Sigyn Fossnes har ulike erfaringer med å undervise, samarbeide med og utvikle seg som gruppeleder.

– Mye av dette er ting som må oppleves, ikke bare undervises, men det kommer fram ting her i dag som tyder på at man kanskje kan forberedes bedre, sier Wigum.

| Les også: Rapporter fra tidligere konferanser

Hvordan utvikler vi fremtidens gruppeledere og konsertmestere?

Panelsamtale med Per Gisle Haagenrud, Ida Klokk-Bryhn og Guro Kleven Hagen. Haagenrud påpeker blant annet viktigheten av å også veilede unge ledere i den muntlige delen av jobben, ikke bare det som har med spillingen å gjøre.

– De må lære å være påpasselige med hvordan de uttrykker seg, fordi de har medstudenter rundt seg som kanskje ikke er så vant til å ta imot kritikk, verken positiv eller negativ. De har alltid masse godt på hjertet, men det kan komme feil ut også, sier han.

| Les også: Fem år med talentutvikling – hva nå?

Innøving av orkesterrepertoar + erfaringer fra feltet

Bård Monsen holder innlegg basert på sine erfaringer som pedagog, om hvordan man burde gå fram for å lære seg de større verkene. I forlengelsen av dette deler Ida Klokk-Bryhn og Alf Richard Kraggerud sine erfaringer fra feltet.

– En utfordring er selvfølgelig mengden noter. En ung musiker kan bruke flere uker eller måneder på solo-stykker, men så kommer de til en orkesterprosjekt og skal gjennom halvannen times repertoar på en uke. Det krever god metodikk, sier Monsen.

Orkesterrepertoar for unge utøvere – finnes det en beste praksis?

Sven Olav Lyngstad, Torodd Wigum, Sigyn Fossnes og Brage Sæbø diskuterer hvordan og hvorfor man skal lære de unge musikerne å øve inn orkesterrepertoar.

– Jeg vil utfordre alle, meg selv inkludert, til å inkludere notelesing som en viktig del av øvingen. Enten det er bladlesing, orkesterrepertoar, kammermusikk, hva som helst. Det tror jeg er en morsom og konkret oppgave for eleven, og man kan lage veldig mange forskjellige opplegg, sier Fossnes.

Wigum er enig i dette, og påpeker at det skal ganske lite til før man går fra å ikke skjønne noen ting av et notebilde, til å faktisk forstå hva som skjer der.

– Kanskje bør vi alle ta et ansvar for å lære de unge litt om å lese partitur. Det slår jeg et stort slag for, sier han.

Oppsummering og spørsmål

Bård Monsen stiller oppfølgingsspørsmål til de som har vært i panel; Sigyn Fossnes, Torodd Wigum, Sven Olav Lyngstad og Brage Sæbø. Alf Richard Kraggerud oppsummerer til slutt.

| LES OGSÅ: 100 saker om talentutvikling

Samarbeidspartnere