Magnus Skrede
Magnus Skrede

Høstseminaret 2023

Hvordan ser et ideelt løp ut fra barneskole til ferdig utdannet? Hva sier den nyeste forskningen om hvilke behov som må dekkes? Dette var to av spørsmålene på årets høstseminar. Se klipp her.

5. oktober gjennomførte vi det sjette høstseminaret på Sentralen i Oslo. Her møttes pedagoger, fagpersoner, utøvende musikere og ledere innen klassisk musikk for faglig påfyll og for å diskutere hvordan vi kan lage et så godt utdanningsløp som mulig for utøvende musikere.

Fokuset for seminaret var på den utøvende utviklingen i 15-19 års alder, og valgene som blir tatt rundt videregående opplæring.

Anders Hall Grøterud, leder for Senter for Talentutvikling, åpnet konferansen med å fortelle hva Senter for talentutvikling arbeider for og hva vi har oppnådd de siste årene, men også hva som kreves av unge musikere i dag for å kunne bli musikere i fremtiden.

– Primadonnaens tid er forbi. Nå er det så mange flinke utøvere at oppdragsgivere velger de som er hyggelige og svarer raskt på henvendelser, sier Grøterud. – I tillegg blir det viktig å utvikle sin egen autentiske «stemme» og kunne tilpasse seg ulike oppdrag, men også skape oppdragene selv og se mulighetene, sier han.

Stephan Barratt-Due, rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, deler også noen kloke ord på åpningen av Høstseminaret.

– For å bli god må man starte tidlig. Tidlig start på de fleste instrumenter er nøkkelen, ytrer Barratt-Due.

Forskning – Et bærekraftig, ungt musikerliv

Ellen Stabell, pedagog og forsker ved Norges musikkhøgskole og CEMPE, presenterer funnene fra en undersøkelse som ble gjort av deltakerne på Ung Filharmoni i sommer. Denne bestod av 54 spørsmål og 3 gruppeintervjuer, og fokuserte blant annet på øving, tidsbruk, motivasjonskvalitet og fremtidsdrømmer blant de unge musikerne.

– Vi ser på alt fra familiebakgrunn til følelser knyttet til øving og musikktilbud, forklarer Stabell.

Stabell oppfordrer til å ta kontakt direkte med henne dersom du ønsker å gjennomføre et lignende forskningsprosjekt på ditt felt. Hennes kontaktinfo er: ellen.m.stabell@nmh.no.

Se innlegget her:

Erfaringer fra unge musikere

Vi spurte et utvalg unge etablerte musikere om hvilke valg de tok på videregående for å bli utøvende musikere. Hvilken linje valgte de på videregående? Gikk de på fordypningsprogram ved siden av videregående? Hvilke prioriteringer gjorde de for å finne nok tid til instrumentet sitt?

Hør deres refleksjoner her:

| LES OGSÅ: Morgensdagens musikere

Forutdanningsmodellen

Alf Richard Kraggerud, fiolinist dirigent og pedagog, og Mattias Lundqvist, tidligere kontrabassist og ansvarlig for studieprogrammene ved Unge Talenter, har utarbeidet en forutdanningsmodell for de som vil utdanne seg innen klassisk musikk. I denne kommer det frem at norske MDD-linjer har behov for nye retningslinjer for å forberede elever bedre for høyere utøvende musikkutdanning, og likevel holde alle utdanningsmuligheter for eleven åpne. I dette innlegget får vi svar på hvordan vi kan legge til rette for dette.

Se innlegget om forutdanningsmodellen her:

– Vi kan samarbeide mer

– Supermotiverte elever snakker om å velge bort musikklinjen på grunn av stor arbeidsmengde, deler Liv Andersen.

For å sette lys på denne tematikken fra ulike hold inviterte vi til en panelsamtale om forutdanningsmodellen, og dens muligheter og utfordringer. Da ble det diskutert hvordan man kan samarbeide for å endre dagens premisser, noe som vil gagne alle.

Paneldeltakerne var Gunnar Flagstad (Norges musikkhøgskole og Talentutviklingsprogrammet), Kjellaug Kornstad (Norsk Kulturskoleråd), Camilla Ediassen (Foss videregående skole), Marianne Moberg (Unge talenter Bjergsted) og Liv Andersen (Barratt Due musikkinstitutt). Samtalen ble moderert av Mattias Lundqvist.

Se panelsamtalen her:

| LES OGSÅ: Historier fra Havanna

Fakta om Høstseminaret

  • Årlig fagseminar om talentutvikling i klassisk musikk på U19-feltet, i regi av Senter for talentutvikling.
  • Målgruppe: Lærere, pedagoger, utøvere, ledere, talentutviklere, støttespillere og andre interesserte.
  • Arrangeres torsdagen i uke 40 hvert år.
  • Årets seminar var det femte i rekken.

Tidligere seminarer

Samarbeidspartnere