Ellen Stabell, Tine Ting Helseth og Håvard Gimse medvirker på årets høstseminar. Foto: Ilja Hendel/tinetinghelseth.com/Arne Kristian Boiesen

Velkommen til Høstseminar 7. oktober

Se programmet for årets seminar, og benytt sjansen til å oppleve Ung Filharmoni sammen med Oslo-Filharmonien.

Årets Høstseminar finner sted på Sentralen i Oslo torsdag 7. oktober kl. 12-16.

Programmet byr på spennende innlegg om hva talent og talentutvikling er, en fersk undersøkelse fra orkesterprosjektet Ung Filharmoni, og læring fra tre år med Nasjonalt klavertiltak.

I tillegg blir det paneldiskusjoner, kommentarer fra salen og musikalske innslag.

Se fult program og påmelding nederst i saken.

Hva har vi lært etter tre år med Nasjonalt klavertiltak? Det blir ett av temaene under årets seminar. Foto: Magnus Skrede

| Høstseminaret 2020 – Morgendagens musikere er multitalenter

Vi ønsker velkommen til lærere, pedagoger, ledere av fordypningsprogrammer, talentutviklere, mentorer og andre interesserte.

Blant bidragsyterne som deltar i diskusjoner og panelsamtaler er trompetist Tine Ting Helseth, pianist og pedagog Håvard Gimse, fiolinist og førsteamanuensis ved Barratt Due, Sigyn Fossnes, Petter Thoresen fra Olympiatoppen, og Stig Arve Sæther, førsteamanuensis i idrettsvitenskap ved NTNU.

Pedagog og forsker Ellen Stabell vil presentere sine nyeste funn i arbeidet med talentene i Ung Filharmoni, og det blir musikalske innslag fra deltakere i Ung Filharmoni og Nasjonalt klavertiltak.

Ellen Stabell forsker på unge talenter, blant annet på Ung Filharmoni og Nasjonalt klavertiltak. Foto: Magnus Skrede

Samme kveld blir det mulig å høre det nasjonale ungdomsorkesteret Ung Filharmoni når de deler scenen i Konserthuset med Oslo-Filharmonien. Det blir gratis inngang både på generalprøven kl. 10, og på selve konserten kl. 19.

Sammen skal de to orkestrene spille Symfoniske danser av Rachmaninoff, under ledelse av dirigent Mei-Ann Chen. Programmet består ellers av alt fra Masquerade av Ana Clyne til et nyskrevet bestillingsverk av Marcus Paus, Konsert for tuba og orkester, med August Schieldrop som solist.

Påmelding til dette i samme skjema.

| Talentundersøkelsen – Alle vil bli profesjonelle musikere

Ung Filharmoni og Oslo-Filharmonien sammen i 2019. Foto: Magnus Skrede

| MELD DEG PÅ HØSTSESEMINARET HER!

Program

1130 – Mat og mingling utenfor Forstanderskapssalen på Sentralen.

1200 – Velkommen! Musikalsk innslag – Sebastian Svenøy, klaver.

1205 – Fem år med talentutvikling: Hva nå? Intro ved Anders Hall Grøterud.

1215 – Ny undersøkelse: Hva kjennetegner talentene i Ung Filharmoni? Presentasjon ved Ellen Stabell, Høyskolen Innlandet og Cempe/NMH.

1250 – Paneldiskusjon om resultatene av undersøkelsen med bl. a. Tine Thing Helseth, Per Gisle Haagenrud, Sigyn Fossnes, Sandra Lie Rognes, Ole Eirik Ree + kommentarer fra salen.

1320 – Pause

1335 – Tre år med Nasjonalt klavertiltak. Hva har vi lært? Innlegg ved Håvard Gimse, Anders Hall Grøterud m.fl. + spørsmål/kommentarer fra salen.

1400 – Hva mener vi egentlig med talent og talentutvikling? I fotball: Innlegg ved Stig Arve Sæther, NTNU I klassisk musikk: Innlegg ved Ellen Stabell, NMH

1445 – Pause

1500 – Paneldiskusjon «Hva er god talentutvikling i klassisk musikk?» Med bl a Petter Thoresen, Stephan Barratt-Due, Tine Thing Helseth, Marianne Solheim Moberg, Per-Gisle Haagenrud + kommentarer fra salen.

1545 – Musikalsk innslag: Dmitrij Osadchuk, fiolin.

1550 – Dagens take away – hva tar vi med oss videre fra dagen?

1600 – Avslutning

Samarbeidspartnere