Stephan Barratt-Due er spesielt opptatt av å lære vekk solid høyrehåndsteknikk til elevene sine. Når buestrøket er godt har man som fiolinist en mye større klangpalett som er med på å gi liv til musikken, mener han. Foto: Magnus Skrede
Stephan Barratt-Due er spesielt opptatt av å lære vekk solid høyrehåndsteknikk til elevene sine. Når buestrøket er godt har man som fiolinist en mye større klangpalett som er med på å gi liv til musikken, mener han. Foto: Magnus Skrede

Eleven som fellesprosjekt

Lærerne Sigyn Fossnes, Alf Richard Kraggerud og Stephan Barratt-Due kombinerer måter og metoder – til elevens beste. 

Tekst: Maren Ohm Ballestad

Blant lærerne på Barratt Due musikkinstitutt er det et felles ønske om å sette elevene og deres utvikling først. Dette kan resultere i en kombinasjon av ulike lærere. Tre som er vant til å jobbe sammen om elevenes utvikling er Stephan Barratt-Due, Sigyn Fossnes og Alf Richard Kraggerud. 

– Vi har alle vår måte å undervise på, som kan være god på ulike tidspunkt i utviklingen til en elev. Da blir det en styrke å kunne gi eleven videre, sier Stephan Barratt-Due. 

Gjensidig respekt

De tre er samstemte om at et godt samarbeid dem imellom gir gode planer for hver enkelt elev. Fossnes mener det er viktig å vise ydmykhet og respekt overfor kollegaens prosesser.

– Det er viktig at vi ikke blander oss i hverandres arbeid. Det kan bli forvirrende for eleven. Jeg er for eksempel opptatt av å arbeide frem et solid teknisk grunnlag hos elevene mine, og disse prosessene tar lang tid, sier hun. 

– Det er tett og god kommunikasjon mellom oss i hele forløpet, sier Kraggerud. Og når noen tror det er på tide med et lærerbytte, legger vi en plan for hvordan det best kan gjøres.

Sigyn Fossnes har erfart at improvisasjon er et nyttig verktøy i både undervisning og øving. Hun bruker det blant annet når hun spiller skalaer sammen med elevene sine. På den måten bygger man både teknisk overskudd og fantasi. Foto: Tom Henning Bratlie / Valdres Sommersymfoni

Utfyller hverandre

De tre har ulike pedagogiske metoder, som de mener er en fordel når man skal samarbeide om en elev. Kraggerud og Fossnes har for eksempel funnet ut at de ofte er nyttige på samme tidspunkt. Fossnes har i løpet av tiden som pedagog har funnet glede i å bruke improvisasjon i undervisningen.

– Jeg har stor tro på Fossnes’ metoder, hun er tålmodig og et stort leksikon. Vi utfyller hverandre, sier Kraggerud. 

Han gikk selv hos Stephan Barratt-Due da han var ung, og kjenner hans metoder. Når Kraggerud tror eleven er klar, ber han Barratt-Due om å starte en overgang.  

– Barratt-Due klarer å bygge opp musikere som er solide på alle områder, sier Kraggerud. 

Barratt-Dues arbeidsmetoder krever mye tålmodighet og fokus, og derfor har han hovedsakelig elever som har spilt noen år. Han er opptatt av å bygge opp et solid teknisk grunnlag hos eleven. Dette er utfordrende og tidkrevende arbeid, og han gir seg ikke før eleven forstår metodene. Det er derfor er viktig at de har motivasjon. 

– Kraggerud er utrolig flink til å inspirere elevene. Han underviser på en måte som gir elevene lyst og tro på at de kan få til mye, sier Barratt-Due.  

Alf Richard Kraggerud er selv opptatt av å gjøre elevene trygge. På den måten mener han at han får ut mer av hver elevs personlighet og potensial. 

Alf Richard Kraggerud underviser her på et av Valdres Sommersymfoni sine kurs, som han grunnla i 1994. Valdres Sommersymfoni er en unik blanding av konserter, undervisning og samspill på tvers av generasjoner og nivå. Foto: Tom Henning Bratlie / Valdres Sommersymfoni

| LES OGSÅ: Tester «toppidrettsgymnas» for musikere»

Mange fordeler

Musikere som får mulighet til å ha flere lærere i sin oppvekst, utvikler en evne til å finne ut av hva som fungerer for dem, mener trioen. Fossnes tror det er et gode å få tilgang på lærere med ulike styrker.

Kraggerud kan, ved å gi en elev videre, gi plass til en ny. Det gjør at de fleste som er på Barratt-Due fra tidlig alder, får muligheten til å lære fra samtlige lærere. Han samarbeider også med andre kollegaer, blant andre Per Gisle Haagenrud i Bergen.

– Jeg er glad for at vi kan gi våre ressurser til lærevillige elever også utenfor Oslo. Haagenrud har sørger for at det har utviklet seg et stort miljø i Bergen de siste 20 årene, og det har vært flott å bidra inn i det, sier han.

Dette gir også elevene rundt om i regionene mulighet til å jobbe med flere lærere. Trioen mener at samarbeid på tvers av miljøene i Norge sørger for en større bredde, og sikrer at flere elever har en god utvikling. 

Ulike ting å jobbe med

En som har hatt førstehåndserfaring med de tre lærernes samarbeid, er fiolinisten Ludvig Gudim. Gudim startet som elev ved Barratt-Due som 8-åring, og han tror det har vært viktig for hans utvikling å ha ulike lærere.

– Både Sigyn, Alf Richard og Stephan ga meg forskjellige ting å jobbe med. Sigyn ga meg et sterkt teknisk grunnlag, mens Alf Richard ga meg musikalsk inspirasjon og bidro til å åpne en ny verden av klangfarger, frasering og fantasi. Stephan var for meg på mange måter en god blanding av teknikk og musikalitet, med presise tanker om hvordan man kan produsere så stor klang som mulig uten at det låter presset, forteller Gudim.

Han opplevde samarbeidet mellom de tre som svært godt, der ingen av dem ga uttrykk for at de «eide» ham som elev

– De var veldig positive til at jeg kunne møte og jobbe med andre lærere. I etterkant tenker jeg at de ga meg videre til hverandre med en gang de følte at jeg trengte nye impulser, noe jeg er veldig takknemlig for, sier Gudim.

Ludvig Gudim har med årene blitt en ettertraktet solist og kammermusiker. Han forteller at Stephan Barratt-Due lærte han mye om hvordan man kan forme fraser og skape dramaturgi i musikken. Foto: Jiyang Chen.

| LES OGSÅ: Musikk til mangfoldet

– Veldig utviklende

Madelene Berg byttet fra kulturskolen på Eid til undervisning på Barratt Due musikkinstitutt da hun var 11 år. Hun opplevde overgangen som spennende, og følte seg velkommen fra første dag. Hun hadde både Fossnes og Kraggerud som lærere fra starten.

– De utfylte hverandre godt. Jeg holdt på med to prosesser samtidig, som var veldig utviklende. Fossnes var for eksempel opptatt av det tekniske grunnlaget, og jeg kan takke henne for buehåndsteknikken jeg har i dag, sier Berg. 

Ifølge Berg var Fossnes også den første som snakket med henne om mentale forberedelser. 

– Jeg bruker fortsatt slagordet «Dette kan jeg, dette vil jeg, dette gjør jeg» når jeg trenger litt selvtillit. Vi sa det første gang sammen foran et speil på Barratt Due, før en konsert jeg var nervøs for, forteller hun. 

Samtidig var Kraggerud opptatt av formatet, og at man skulle klare å fylle rommet, uavhengig av hvor stort det var. 

– Jeg klarte alltid å heve kvaliteten på spillet mitt i løpet av timene med Kraggerud. Hans engasjement og motivasjon gjorde at jeg følte meg bra da jeg spilte, forteller eleven.  

Madelene Berg opplevde timene med Kraggerud som veldig inspirerende, mye fordi han oppmuntret henne til å tørre å vise mer av seg selv. Foto: Privat

Lærerne skreddersydde et opplegg som gjorde at Berg både fikk den undervisningen hun trengte, men også kunne takke ja til vikaruker i orkester, festivaler og andre prosjekter hun fikk på veien.

– Nettverksbygging og utøvende arbeid er givende fra tidlig alder, og da er det så viktig at man blir støttet på veien til et utøvende yrke, mener hun. 

Stephan Barratt-Due

 • Rektor og kunstnerisk leder på Barratt Due-musikkinstitutt 
 • Utdannet fiolinist og jobbet blant annet som konsertmester i KORK

Alf Richard Kraggerud: 

 • Underviser på Høyskolen Barratt due, Unge talenter og Musikkskolen
 • Utdannet både utøvende fiolinist og pedagog
 • Undervist fra han var 13/14 år

Sigyn Fossnes

 • Underviser på Unge Talenter, Musikkskolen og PPU
 • Seksjonsleder for stryk Unge Talenter
 • Utdannet både utøvende fiolinist og pedagog
 • Undervist fra hun var 14 år

Ludvig Gudim:

 • Bachelor fra Juilliard School of Music i New York
 • Vinner av Equinors musikkstipend i 2024
 • Tidligere deltaker i mentorprogrammet Crescendo
 • Har vært solist med en rekke nasjonale og internasjonale orkestre

Madelene Berg:

 • Bachelor på Høyskolen Barratt Due
 • Master fra Lausanne i Sveits og Norges musikkhøgskole
 • Nestgruppeleder 2. fiolin i Operaorkesteret

Tekst: Maren Ohm Ballestad

Samarbeidspartnere