ØVELSE GJØR MESTER: Et påtroppende forsøk i Osloskolen skal gjøre det mulig for unge utøvere å øve det som trengs for å bli bedre forberedt på høyere musikkutdanning. Foto: Magnus Skrede
ØVELSE GJØR MESTER: Et påtroppende forsøk i Osloskolen skal gjøre det mulig for unge utøvere å øve det som trengs for å bli bedre forberedt på høyere musikkutdanning. Foto: Magnus Skrede

Tester «toppidrettsgymnas» for musikere

Oslo-skolen vil teste et nytt studieopplegg for musikklinjer på videregående skole, der elevene gis mer tid til å øve.

Tekst: Ingrid Lovise Anvik Hellenes

Norsk ungdom som har ønsket å prioritere idrett på videregående har mulighet til å kombinere skolegang med idretten gjennom Norsk Toppidrettsgymnas, offentlige toppidrettslinjer og Wang. Men hvis du er 16 år og ønsker å bli utøvende musiker, er det ikke opplagt hva som vil være det beste valg av videregående opplæring.

–  I dag er det mange av søkerne til høyere musikkutdanning som ikke er på et høyt nok utøvende nivå for senere å kunne konkurrere om jobber internasjonalt. MDD-linjene har heller ikke en innretning som gjør elevene godt nok forberedt for utøvende musikkutdanning, sier Alf Richard Kraggerud ved Barratt Due musikkinstitutt som i flere år har jobbet med en modell for forutdanning i musikk.

Musikklinjen på musikk, dans og drama (MDD) er i dag programmet med høyest timetall innen musikk, men den er teoritung og mange mener linjen for lite fokus på øving og utøvende fordypning.

– Dersom du vet at du ønsker å gå videre til høyere musikkutdanning senere, er det en stor utfordring å få nok tid til å øve i kombinasjon med skolegangen, sier Kraggerud.

Mange unge musikere som vil ha frigjort mer utøvende tid, velger derfor å enten ikke gå videregående skole, ta dette som privatist eller gå studiespesialiserende for å få mer tid til å øve på fritiden.

Alf Richard Kraggerud er blant dem som har tatt til ordet for å bedre øvingsmulighetene i skolehverdagen, her på scenen under Høstseminaret til Senter for talentutvikling. Foto: Jens Webster

| LES OGSÅ: Musikk til mangfoldet

Vil teste ny modell

Nå har byrådsavdelingen for utdanning sendt et oppdragsbrev til Utdanningsetaten i Oslo og bedt dem utarbeide et grunnlag for en søknad om forsøk med utøvende fordypning i musikk i videregående. Grunnlaget skal leveres til byrådsavdelingen før sommeren, og til Utdanningsdirektoratet til høsten. Målet er å igangsette et forsøk skoleåret 25/26 med elever på Edvard Munch vgs. og Foss vgs.

– Dette er svært gledelig og viktig for utviklingen av norsk musikkliv. Musikk skiller seg fra studieretningene dans og drama der elevene i større grad får drive utøvende fordypning innenfor dagens programfagsmodell, sier Kraggerud.

Selv har Kraggerud i regi av Barratt Due musikkinstitutt jobbet mange år med en Forutdanningsmodell, som favner alle aktører som gir tilbud som leder frem mot senere utøverkarrierer, og beskriver hvordan disse best kan samhandle for å skape en fornuftig helhet for elevene.

Modellutredningen startet i 2018, i samarbeid med Norges musikkhøgskole og Edvard Munch vgs. i Oslo. Modellen inkluderer et forslag til ny struktur for elevgruppen i musikklinjen på videregående nivå, som legger til rette for at elevene får nødvendig progresjon.

– Hensikten er å gi unge musikere mer tid på instrumentet sitt og frigjøre mer tid til å øve, og dermed stille bedre forberedt til høyere musikkutdanning, sier Kraggerud.

Kostnadseffektiv

Modellen er samtidig mer kostnadseffektiv, ettersom den reduserer antall undervisningstimer i programfagene, og den foreslår blant annet å kutte fem timer ukentlig i dagens timetall, som dermed kan vies til å øve på instrumentet. Modellen tar også hensyn til det eleven kan fra før, slik at man lettere kan få godkjent flere fag og frigjort tid til det utøvende, både på skolen og i andre talentutviklingsprogrammer.

– Tilstrekkelig tid til det utøvende på sitt instrument er avgjørende for å kunne avlegge en tilfredsstillende opptaksprøve til høyere musikkutdanning, der er det ekstra gledelig det som nå skjer i Oslo. Dette er trolig et viktig skritt videre for å kunne utdanne profesjonelle musikere i Norge, sier Alf Richard Kraggerud.

Foredrag om forutdanningsmodellen!

Hør Alf Richard Kraggerud presentere Forutdanningsmodellen på Høstseminaret 2023:

Tekst: Ingrid Lovise Anvik Hellenes

Samarbeidspartnere