Oskar Hermann fra Majorstua Brass. Foto: Magnus Skrede
Oskar Hermann fra Majorstua Brass. Foto: Magnus Skrede

Blåserkonferansen 2023

Helgen 10.-11. november inviterte Senter for talentutvikling i samarbeid med Nordic Wind Festival til Blåserkonferansen 2023. Målet var å dele kunnskap om hvordan læring og spilleglede kan finne sted på nasjonalt nivå.

Hvordan jobber Senter for talentutvikling med å legge til rette for at utvikling skal finne sted? Anders Hall Grøterud, leder av Senter for talentutvikling, startet konferansen med å fortelle om arbeidet senteret gjør for at unge musikere over hele Norge skal kunne bli utøvende musikere i morgen. Hvordan kan vi skape en bærekraftig musiker?

Samspill på flere plan – om relasjonen mellom lærer og elev

Catherine Berg, klarinettist i Forsvarets stabsmusikkorps, gestaltterapeut og pedagog ved Unge Talenter ved Barratt Due musikkinstitutt, fortellen om sin historie fra et et tøft klassisk miljø i Paris, hennes perspektiver på egen utvikling som pedagog og innsikt fra Gestaltterapien.

Hvordan kan du bli en bedre lærer ved økt bevissthet på egen holdning i møte med eleven? Hvordan kan du se og respondere på elevens unike oppførsel på en måte som bidrar til utvikling?

Randi Lundqvist, fløytist, pedagog og seksjonsleder for blåserne ved Unge Talenter og Høyskolen Barratt Due, åpnet samspillsegmentet ved å holde et innlegg. Fulgt av en demonstrasjon av samspill og innstudering ved Majorstua Brass.

Pandemien har ført til en del ensomhet, og samspill er viktigere enn noensinne, mener Lundqvist. Hun forteller om hva som skal til for at ensembler lykkes, og ikke minst at det skal oppleves som meningsfullt for de unge å være med på. Hva er viktig å ta hensyn til? Hvorfor er det så viktig med en støttende kultur, og hva betyr det i praksis?

Se Monika Holst-Olsen (trompet), Benjamin Mortensen (trompet), Axel Simensen (horn), Sølve Grødem Wold (trombone) og Oskar Hermann (tuba) fra Majorstua Brass vise innstudering av et nytt, og kjent stykke.

Samspill i Tromsø

For å belyse situasjonen i ulike deler av Norge inviterte vi Lars Asbjørnsen Gjesdahl, fra Universitetet i Tromsø. Han forteller hva statusen er for det unge blåsermiljøet i Tromsø, og hva han mener må til for å kunne heve nivået på opplæringen som finner sted i Nord.

Samspill i Stavanger

Maren Emilie Vignes forteller videre om arbeidet ved Unge talenter Bjergsted i Stavanger. Hør om alt det gode arbeidet som legges ned for å ta vare på spilleglede og utvikle talenter på Vestlandet.

Lærerens påvirkning

Hør klarinettist i Oslo-filharmonien, Pierre Xhonneux og hans tidligere lærer Nicolas Baldeyrou dele sine historier i en nær samtale. Baldeyrou gir sitt syn på hva som er viktig å ta hensyn til som pedagog, og hvorfor det gir ham så mye som utøver og menneske.

– I feel useful when I teach, forteller Baldeyrou.

Pierre forteller at han møtte Nicolas på et tidspunkt hvor han virkelig trengte å høre sannheten:

– I needed to face some truths, sier Xhonneux

Hør denne engasjerende samtalen her:

Hva skal til i dag for å lykkes som blåsermusiker i morgen? 

Inger Besserudhagen, solo-hornist i Oslo-filharmonien, åpnet dag to med et innlegg om sin reise som hornist. Hun bringer videre viktige øvetips som har hjulpet henne, som å øve fortissimo over hele registeret.

Inger Besserudhagen fra Ung Filharmonis sommersamling i 2022. Foto: Magnus Skrede

Veien til en internasjonal blåserkarriere

Hør samtalen mellom Rune Brodahl, solohornist i Operaorkesteret, og internasjonal solist og tidligere solotrompetist i Berlinfilharmonien, Gabor Tarkövi.

En fascinerende samtale som gir noen nye perspektiver på talentutvikling. Gabor Tarkövi forteller om sin oppvekst med musikken i Ungarn. Hør historien hans unike historie som viser at det er mange veier til mål:

Metodikkens relevans i talentutvikling 

Lars Asbjørnsen Gjesdahl, fløyteprofessor ved Universitetet i Tromsø, snakker om hvordan metodikken gir verktøy og fundament for musikkopplæring. Grunnleggende forståelse og kunnskap er viktig, og her gir Gjesdahl konkrete forslag til hvordan du som pedagog kan jobbe med dette.

Panel med unge musikere

Hør de unge musikerne fra Vindtro og Majorstuen Brass i samtale om ensemblets reise. Hvordan arbeider de mot ulike konserter, hvordan har deres bakgrunn formet dem som musikere, og hvorfor er samspill viktig?

Fra venstre: Elin Nilsen (moderator), Monika Holst-Olsen og Sølve Grødem Wold fra Majorstua Brass samt og Kamilla Bentzen og Kristín Ýr Jónsdóttir fra Vindtro.

Musikalsk innslag 

Mesterlig fremføring av 2. og 3. sats fra Sonata av F. Poulenc fra den unge klarinettisten Jazmin Szurcsik akkompagnert av Olga Jørgensen på klaver.

Prøvespill og forberedelser 

James Patterson, nyansatt hornist i Oslo-filharmonien, forteller om sine mange erfaringer med prøvespill. Han demonstrerer med sin historie at det kan ta litt tid og flere runder med prøvespill før en kommer videre. Hør James dele sine beste tips om alt fra meditasjon til øvingsteknikk. Han har funnet inspirasjon hos andre fagfelt hvor prestasjon er avgjørende.  

Tekst: Ingrid Lovise Anvik Hellenes

Fakta om Blåserkonferansen

  • Blåserkonferanse om talentutvikling i klassisk musikk på U19-feltet, i regi av Senter for talentutvikling i samarbeid med Nordic Wind Festival.
  • Målgruppe: Pedagoger, utøvere, ledere, talentutviklere, støttespillere og andre interesserte.
  • Årets konferanse var den fjerde i rekken.

Tidligere blåserkonferanser

Samarbeidspartnere