Videoserie, del 3: Hvordan lykkes med nettbasert samspill

I det siste avsnittet av videoserien utdyper Geir Davidsen mer om problemstillinger og løsninger knyttet til digitalt samspill.

Senter for talentutvikling har laget en videoserie på tre deler med Geir Davidsen, førsteamanuensis i euphonium ved UiT og Musikkonservatoriet i Tromsø. Serien gir en grundig innføring i hvordan man kan oppnå digitalt samspill hjemmefra. 

Avsnitt 1 tar for seg programvare og avsnitt 2 om utstyr. I tredje og siste avsnitt diskuterer Davidsen ulike utfordringer og løsninger til samspill på nett.

Se videoen her:

Hvor mye er for mye forsinkelse?

Det er blitt gjort forskning på temaet. Geir Davidsen forteller om en studie fra 2002 som var den tidlig ute med å oppgi et tall, omtalt som Ensemble Performance Threshold.

– Studien fortalte at grensen lå ved 20-30 millisekunder mellom musikerne. Siden den gang har det blitt gjort mye forskning og intervjuer med musikere, men det er vanskelig å komme frem til et definitivt tall. Det varierer fra hver enkelt musiker og sjanger, sier han.

For eksempel mener noen at langsom og flytende musikk passer bedre til digitalt samspill enn rytmisk musikk. Men musikerne vil ofte venne seg til en liten forsinkelse –  da det allerede er en liten forsinkelse i øvingsrommet.

– Om man reduserer forsinkelsen veldig (ned mot 0 ms), vil musikerne begynne å øke takten. Man er vant med å stå én eller to meter fra hverandre i et øvingsrom, sier Davidsen.

Hva avgjør forsinkelsen?

Det er mange faktorer som kan stjele et millisekund eller to.

– Når jeg kobler meg opp til kolleger på Østlandet, kan jeg oppnå under 20 millisekunder forsinkelse. Men hvis jeg kobler meg opp til mitt eget hus i Tromsø, får jeg over 30, sier Davidsen.

Dette er blant annet fordi nettsignalet kan ta mange omveier før det når fram. Han trekker frem tilgang på fibernettverk som viktig for å oppnå et godt resultat. Det blir stadig vanligere over hele landet. 

I tillegg kan ofte utstyret føre med seg noen millisekunders forsinkelse på signalet. Det er ikke alt man får gjort noe med, men Davidsen anbefalte i avsnitt 2 alltid å bruke kabel, enten det er til internettoppkobling, hodetelefoner eller mikrofoner.

Ikke bare samspill

I løpet av de tre videoene har Geir Davidsen ønsket å dele kunnskap om hvordan man kan oppnå samspill på en enkel måte hjemmefra. Men han presiserer at det kan føles uvant for mange. 

– Jeg håper at terskelen har blitt lavere for å prøve nettbasert samspill, slik at du kan prøve selv og finne ut om det er noe for deg, sier han. 

Om det viser seg at nettbasert samspill ikke er for deg, vil utstyret og programvaren kunne brukes til mye annet. Mange musikere har en god mikrofon og et godt lydkort liggende hjemme for opptak. 

– Utstyret gjør uansett at du kan overføre musikk direkte i høy kvalitet, enten det er i en øvingstime eller sosialt. Og så kan du selvfølgelig bruke utstyret til å ta opptak, sier han.

Bygge kultur 

Geir Davidsen har holdt på med nettbasert samspill i mange år, blant annet deltatt på operaforestillinger på tvers av kontinenter. Nylig har han fått støtte fra CEMPE ved Norges Musikkhøyskole til å utvikle arbeidet videre sammen med kollega Hilde Blix.

– I prosjektet skal vi undersøke hvilke pedagogiske metoder som trengs i den digitale undervisningen. I tillegg skal vi se på hvilken betydning lav forsinkelse og god lydkvalitet har for undervisningen, sier Davidsen.

Han forteller at det har blitt utviklet mange løsninger det siste året og nye muligheter har vokst frem. Blant annet arrangerte Kulturskolerådet nylig et webinar om digitale framtidsmuligheter hvor de løftet frem erfaringer fra Sverige.  

– Jeg håper vi kan bygge ut en infrastruktur og en kultur for nettverksbasert samspill, sier Davidsen.


Tekst: Øyvind Johannes Hamre / Senter for talentutvikling

Samarbeidspartnere