F.v. Ingeborg Lende og Marianna Gulliksen fra UtB. Her spiller de på Søndagsmatiné på Sentralen i Oslo. Foto: Magnus Skrede
F.v. Ingeborg Lende og Marianna Gulliksen fra UtB. Her spiller de på Søndagsmatiné på Sentralen i Oslo. Foto: Magnus Skrede

Tidlig krøkes 

Ved Stavanger kulturskole starter talentutviklingen fra dag én.

Tekst: Ingrid Lovise Anvik Hellenes

Et bredt kvalitetstilbud som favner alle og starter tidlig – det er suksessoppskriften til Stavanger kulturskole. Derfor har de utviklet Unge talenter Bjergsted (UtB), et fordypningsprogram for talentfulle og interesserte elever fra 12-19 år. Målet er å sette elevene i stand til å ta høyere musikkutdanning. 

– Arbeidet med talentutvikling i kulturskolen er viktig, både fordi vi følger føringene i den nasjonale rammeplanen for kulturskolene, og fordi vi skal forvalte kulturarven og sette nye generasjoner i stand til å bringe den videre, sier Michelle Lindboe, ny avdelingsleder ved UtB.

Ifølge Lindboe har 65 prosent av UtB-elevene i perioden 2016 til 2023 gått videre til høyere musikkutdanning. Og de resterende 35 prosentene som ikke går videre, er også viktige, presiserer hun. 

– De regner vi som viktige kulturbærere, som blir kompetente konsertgjengere, deltakere i frivillig musikkliv og brukere av kulturtilbudene. Å sørge for dette er en sentral del av kulturskolens vedtatte samfunnsoppdrag, sier Lindboe.

Michelle Lindboe, avdelingsleder ved Utb. Foto: Privat

Dedikerte lærere

Ifølge Lindboe er lærerne som jobber med gruppen 12-19 år avgjørende for at tilbudet holder høy kvalitet. En av disse er Marie Laugaland Lilleng, klaverlærer ved UtB siden 2016. Hun har fulgt flere elever helt fra sin første spilletime, og mener det er spesielt givende å jobbe med elevene som er i mellomsjiktet.

– Læringskurven er gjerne bratt i disse årene. God oppfølging og lure tanker rundt utvikling er avgjørende. Hvis man ikke jobber godt i det sjiktet, kommer ikke eleven videre, sier Lilleng, og mener det er særlig viktig at læreren er nysgjerrig på eleven. 

– Læreren må identifisere de ulike behovene, tilpasse undervisningen og møte elevene der de er. Det er gøy å se utvikling og at de mestrer noe nytt, sier hun. 

Marie Laugaland Lilleng. Foto: Adrian Tvedten

| LES OGSÅ: Musikk til mangfoldet

God struktur

UtBs suksessformel er en god struktur for fordypning med deres tredelte modell, kombinert med høy kompetanse. Den tredelte modellen består av ukentlige solotimer på 45 minutter ved den lokale kulturskolen, samspill og teoriundervisning på Bjergsted. Annenhver lørdag er det også kammermusikksamling, som avsluttes med konsert, der elevene bytter på å være konferansier. Lindboe understreker at en god struktur fasiliterer for fordypning, og også for det sosiale miljøet som er viktig. 

– Det er viktig med en god struktur for fordypning. En god struktur legger også til rette for det sosiale fellesskapet som er viktigst av alt. Spesielt for ungdom er det å være sammen med likesinnede sentralt, fastslår Lindboe.  

Foto: Per Olaf Johannessen
Hver lørdag har deltakerne på UtB kammermusikksamling som avsluttes med konsert. Elevene er konferansier og rigger til konserten. Foto: Per Olaf Johannessen

Fakta om UtB:

  • Unge talenter Bjergsted (UtB) er et fordypningstilbud for ekstra interesserte og talentfulle musikere fra 12 år og oppover i Rogaland. 
  • Det er søknadsfrist den 15. april hvert år, med oppspill i mai. 
  • UtB har en tredelt struktur, med ukentlige solotimer på 45 minutter, kammermusikksamlinger og teori. 

Tekst: Ingrid Lovise Anvik Hellenes

Samarbeidspartnere