Magnus Skrede. Ingrid Andsnes underviser på Nasjonalt Klavertiltak.
Magnus Skrede. Ingrid Andsnes underviser på Nasjonalt Klavertiltak.

Søk Nasjonalt Klavertiltak 2023 nå!

Nå utlyses 12 plasser på Nasjonalt Klavertiltak fra 2023, og alle interesserte pianister i alderen 12-19 år oppfordres til å søke!

Informasjon om søknadsprosessen finner du lenger nede i artikkelen.

Talentprogrammet tar opp unge klassiske klavertalenter, som får veiledning og undervisning av dyktige lærere og mentorer. En viktig del av programmet er samspill der de unge pianistene får spille sammen med instrumentalister og sangere på egen alder og med profesjonelle musikere på høyt nivå.

Det legges stor vekt på et helhetlig opplegg gjennom Nasjonalt Klavertiltak, der faglig inspirasjon gjennom foredrag og samtaler med ulike profesjonelle musikkaktører står sentralt. Et av hovedmålene for talenttilbudet er å skape et godt sosialt miljø for de unge pianistene som kommer fra hele landet.

Tidligere deltakere og Gunilla Süssmann. Foto: Magnus Skrede

Nasjonalt Klavertiltak ble startet i 2019 av Senter for talentutvikling Barratt Due (SFTBD) i samarbeid med de største talentutviklingsmiljøene rundt om i Norge. Som navnet tilsier er dette et nasjonalt talentutviklingstiltak for pianister, og de unge deltakerne får delta på 3 årlige samlinger.

Senter for talentutvikling dekker utgifter deltakerne har tilknyttet kurs, kost og losji. Reise til og fra samlingene dekker deltaker selv.  

Følgende tre samlinger er fastsatt i 2023: 

 • Samling 1: 21.-23.april (Kristiansand Kulturskole KNUDEN)
 • Samling 2: 28.juni-3.juli (under Valdres sommersymfoni) 
 • Samling 3: oktober/november (Trondheim Kommunale Kulturskole)

(Tilbudet vil trolig videreføres også i 2024, med tilsvarende tre samlinger dette året. Informasjon om dette vil komme etter hvert)

Lærere

Ingrid Andsnes er kunstnerisk ansvarlig for Nasjonalt Klavertiltak og gjennomgående lærer på samlingene, og det hentes i tillegg inn lærerkrefter til hver samling basert på tematikk og repertoar. Blant lærere som har bidratt finner man Håvard Gimse, Gunilla Süssmann, Leif Ove Andsnes, Liv Glaser og Christian Ihle Hadland.

Jens Harald Bratlie, Jorunn Marie Bratlie og Tor Espen Aspaas er noen av lærerne som har vært involvert tidligere i klavertiltaket. Foto: Magnus Skrede

Søknad 

Søknaden sammenfattes i en e-post og sendes til ole.bjerke@bdm.no.  

Søknadsfrist: Søndag 15. januar 2023 

Søknaden skal inneholde: 

 • Motivasjonsbrev (maks én side). Beskriv kort hvorfor du har lyst til å være med på tiltaket, hva du kan tilføre og hva du tror du kan få ut av å være med.  
 • En kort cv
 • Anbefalingsbrev fra spillelærer 
 • Et video-opptak av egen spilling på inntil 10 minutter (se detaljer under retningslinjer). Repertoar er valgfritt, men du bør presentere minst to komponister fra ulike stilepoker.  

Aldersgrenser: Søkeren må være mellom 12 og 19 år. (Født i 2004-2011) 

Seks av plassene ved talenttilbudet er satt av til de seks regionene som Senter for Talentutvikling samarbeider med: Tromsø (Troms og Finnmark, Nordland), Trondheim (Trøndelag, Møre og Romsdal), Bergen (Vestland), Stavanger (Rogaland), Kristiansand (Agder), Stor-Oslo (Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark).  

Retningslinjer for prøvespillvideo

 1. Video: Prøvespillet skal sendes inn som video med synkronisert lyd og bilde. Sett smarttelefon, PC eller videokamera på et stativ eller et stabilt underlag slik at det står stødig og får et godt bilde. Sørg for at det er god belysning, og at opptaket filmes slik at armer, hender og tangenter er godt synlig. 
 1. Repertoar: Prøvespillet skal totalt vare i omtrent 10 minutter, og søkeren bør presentere minst 2 komponister fra ulike stilepoker. Verkene skal være solo piano, uten andre musikere. Søkeren bestemmer selv rekkefølge, og om alt spilles inn i samme video-opptak, eller om det filmes i flere ulike opptak.
 1. Uredigert video: Juryen godtar kun uredigerte videoer. Du kan sende inn opptak fra en konsert eller liknende, men hvert enkelt stykke skal være i et sammenhengende opptak og uredigert. Opptaket må ikke være eldre enn 3 måneder (tatt opp i oktober 2022 eller senere).   
 1. Last opp til YouTube: De endelige videoene lastes opp på YouTube.com og markeres som ”ikke oppført”. Navngi videoen med: «Navn Navnesen (Nasjonalt klavertiltak 2023)». Link til video sendes til ole.bjerke@bdm.no sammen med resten av søknaden.  
 1. Innsending og frist: Frist for innsending er 15. januar 2023. Hele søknaden med alle vedlegg og linker skal være sendt i samme e-post.  

Søknadene behandles av en nasjonal jury i løpet av uke 3. Søkere kan forvente svar i etterkant av dette.  

Fra konsert med Nasjonalt Klavertiltak i Den Norske Opera & Ballett november 2021. Foto: Magnus Skrede

Spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Ole Rasmus Bjerke på e-post: ole.bjerke@bdm.no eller mobil: 974 03 987


Fakta om Klavertiltaket

 • Nasjonalt Klavertiltak er en talentsatsning for unge pianotalenter mellom 12-19 år, administrert av Senter for talentutvikling Barratt Due i samarbeid med klavermiljøene i de største regionene.
 • Ønsket om et nasjonalt samlingsprogram for unge pianister kom på «Klaverkonferansen» i 2017, og alle Senterets samarbeidsregioner står bak prosjektet. Disse regionsmiljøene er: Tromsø (UtN – Unge Talenter Nord, Tromsø kulturskole og Konservatoriet), Trondheim (Talent Trondheim, Trondheim kommunale kulturskole og NTNU), Bergen (Griegakademiets Unge Talenter, Bergen kulturskole), Stavanger (UTB – Unge talenter Bjergsted) og Kristiansand (Talent Sør – Knuden Kristiansand Kulturskole og Universitetet i Agder).
 • Målet med tiltaket er å tilby et ekstra inspirerende miljø for de mest motiverte pianistene frem til høyere utdanning (U19)
 • En rekke dyktige lærere og mentorer følger deltakerne gjennom 3 årlige samlinger, samt oppfølging mellom samlingene.
 • Under samlingene fokuseres det på beste praksis for øving og fremføring, konsertopplevelser, sosialt samvær, god balanse mellom aktivitetene, mesterklasser, kammermusikk og annen faglig input i form av foredrag, besøk på musikk- og kultursteder o.l.
 • Det er for tiden 12 talentplasser i satsningen, hvorav en plass er holdt av til ett talent i hver av de 6 største regionene. I tillegg har det vært 6 plasser på rekrutteringsprogrammet Nasjonalt Klavertiltak UNG fra 2021
 • Klavertiltaket og Senter for talentutviklings arbeid er støttet av Sparebankstiftelsen og Talent Norge

Samarbeidspartnere