Illustrasjonsfoto: Sverre Chr. Jarild

Slik mestrer du følelser

En av de største utfordringene mange musikere møter er sine egne følelser. Hvordan kan vi få sommerfuglene i magen til å fly i formasjon?

Hvis du er vant til å spille konserter og gjennomføre prøvespill fra tidlig alder, har du også erfart at det som oftest går bra, selv om du er nervøs. Nervøsitet, frykt, skam og angst er helt normale følelser som kan dukke opp fra tid til annen, men som kan være ubehagelige om du ikke vet hvordan du skal forholde deg til dem. Gjennom aksept, forståelse og bevisst håndtering kan du imidlertid gjøre sommerfuglene i magen til en ressurs når du skal prestere foran andre.

Følelsene kom først

Bård Monsen er universitetslektor i fiolin ved Barratt Due musikkinstitutt, og er godt kjent med forskningen om hvordan følelser oppstår og hvordan man håndterer dem. Han forklarer at følelsene er eldre enn tankene våre, og at menneskene følte lenge før vi utviklet tenkeevnen. Signalsystemet for følelser går fortere inni hjernen vår enn tanken. Det går også fortere mellom mennesker enn å snakke sammen. 

Følelser kommer altså plutselig og uten at du kan styre dem. De kommer raskere enn du klarer å tenke. Er det da noen måte å fjerne fryktfølelsen du noen ganger får på scenen?

– Du kan ikke kvitte deg med følelsene. Men du kan lære deg å tåle dem, sier Monsen.

Bård Monsen forteller om Jon T. Monsens forskning på følelser, og forklarer hvordan vi best mulig kan mestre følelsene våre i tre steg.

 

Fra aksept til håndtering

STEG 1. Det viktigste i møte med ubehagelige følelser er at man først aksepterer at de er der. Følelser har man uansett. Om du blir sint på deg selv på øvingsrommet eller fylt av frykt før et prøvespill, så er første steg at du aksepterer at disse følelsene er der. Man må ikke henge seg opp i en følelse.

STEG 2. Neste steg blir å forstå hvorfor disse følelsene dukker opp. Hva gjør deg sint på øverommet? Hvorfor blir du redd før et prøvespill? Når man forstår hvorfor følelsene oppstår, kan man begynne å forholde deg bevisst til dem.  

STEG 3. Det er lett å ignorere følelsene, ofte er de vonde og man ønsker ikke å gå inn i dem. Men man kan selv ta et bevisst valg om hvordan man ønsker å respondere på frykten, angsten eller sinnet. Du velger selv hvordan du håndterer følelsene. Det beste er å akseptere at de er der, og så heller fokusere på målsettinger og konkrete oppgaver i musikken.

Kontrollen kommer

Heller enn å skyve følelsene under teppet kan man altså akseptere at de er der, forstå hvorfor de oppstår og ta et bevisst valg om hvordan man ønsker å håndtere dem. Da vil man etter hvert få mer kontroll.

– Etterhvert som du gjenkjenner følelsene, vet du hvordan du skal reagere. Og da er ikke følelsene lenger ubehagelige, sier Monsen.

 

Tekst: Øyvind Hamre