Samlet til diskusjon, faglig input og erfaringsutveksling

Torsdag 3. oktober arrangerte Senter for talentutvikling Barratt Due høstseminar for deltakere fra hele landet. Årets tema var "Morgendagens musiker - hva er det optimale utdanningsløpet?"

Seminaret startet i Forstanderskapssalen med et vakkert musikalsk innslag ved fiolinisten Bjørg Pas, etterfulgt av en velkomsthilsen fra lederen for Senter for talentutvikling, Anders Hall Grøterud, og rektor og kunstnerisk leder ved Barratt Due musikkinstitutt, Stephan Barratt-Due.

Deltakerne på høstseminaret kommer fra regionene Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand og Østlandet. De fikk blant annet høre Alf Richard Kraggerud holde foredraget «Morgendagens musiker – hva er det optimale utdanningsløpet?», der det blant annet ble stilt spørsmål om hva som trengs av innsats, samarbeid og ressurser for å få til et godt nok tilbud til musikktalentene som befinner seg i vårt langstrakte land.

Sjur Høgberg, rektor ved Knuden – Kristiansand Kulturskole, holdt et innlegg om hvordan vi kan vite at talentundervisningen virker, der han blant annet spør om vi får verdier ut av innsatsen som legges ned i undervisningen. Høgberg presenterte en undersøkelse fra 2018 tatt av 14 personer fem år etter utdanning. Fem av disse var musikkelever. Det ble blant annet spurt om musikkelevene valgte utøvende studier videre, hvor mange betalte oppdrag de har hatt de siste årene og om de vil være involvert i kunstnerisk virksomhet i framtiden.    

Sportssjef i Norges Triatlonforbund, Arild Tveiten, holdt et inspirasjonsforedrag om talentutvikling innen idrett, og sammen med Hall Grøterud snakket han også om hvordan erfaringene fra landslaget i triatlon kan overføres til talentutvikling innen musikk. Deltakerne hadde flere gruppearbeid i løpet av dagen, hvor det ble utvekslet både erfaringer og meninger. 

Etter et innholdsrikt seminar ble dagen avsluttet med felles middag på Sentralen, etterfulgt av en storslått konsert i Oslo Konserthus med Oslo-Filharmonien og Ung Filharmoni. 

 

Samarbeidspartnere