At sommerkurs er et stort savn musikalsk og sosialt, er det bred enighet om blant kursledere landet over. Her ses deltakere under Ung Filharmoni 2018. Foto: Audun Berdal / Senter for talentutvikling

Rekordmange søkere til sommerkurs

Årets sommerkurs har flere søkere enn noensinne. Nå venter de bare på tydelige svar fra politikerne.

Mange har i det siste uttrykt bekymring for fremtidens kulturliv. Hos arrangørene av årets sommerkurs er det imidlertid liten grunn til panikk. Både Toppenkurset, Ringerike sommersymfoni og Valdres sommersymfoni kan fortelle om solide søkertall tross usikre tider.

– Vi ventet å få færre søkere, men har opplevd helt motsatt effekt, sier Anne Camilla Furre Thommesen i Valdres sommersymfoni.

Flere enn noen gang

Furre Thommesen forteller at de på forhånd tenkte at mange ville være redde for å planlegge langt fram i tid. I stedet har tallet vært like høyt i år som i fjor.

Også på Ringerike sommersymfoni (RSS) har søkertallene vært rekordhøye, både i 2020 og 2021, ifølge daglig leder Liv Andersen.

– Barn og unge i fritidskulturlivets korps, kor og orkester trenger virkelig musikkaktiviteter å glede seg til nå, mener Liv Andersen. Foto: Audun Berdal / Barratt Due musikkinstitutt

– Kurset var fulltegnet, med over hundre deltakere allerede ved første søkerrunde i januar, sier hun.

I tillegg har det de to siste årene vært flere helt nye søkere enn vanlig.

– Det er nok fordi RSS kunne gjennomføre da det ble åpnet for aktivitet i fjor sommer, med strenge smitteverntiltak, sier Andersen.

Toppenkurset i Mosjøen, som holdes i forbindelse med Festspillene i Helgeland, har opplevd det samme. Festspillsjef Carl Ninian Wika og koordinator Birgitte Mikalsen er fornøyd med søkertallene.

– I begynnelsen var responsen avventende, men nærmere søknadsfristens utløp strømmet det til med søkere, forteller de.

Valdres sommersymfoni har utvidet kurset med en ekstra periode for å kunne ta inn flere søkere, etter som de har vært nødt til å sette ned antallet deltakere i hver periode, forteller Anne Camilla Furre Thommesen. Foto: Tom Henning Bratlie

Større geografisk spredning

Flere av sommerkursene er vant til å ha mange internasjonale deltakere. På Valdres sommersymfoni er det færre av disse som har søkt i år, men til gjengjeld har det dukket opp flere helt nye navn på listene.

– Vi har flere søkere fra Norge og Norden enn tidligere, og enda større geografisk spredning. Det er en utvikling vi håper skal fortsette, og vi jobber aktivt for å rekruttere søkere fra hele landet, sier Furre Thommesen.

Nye ansikter på sommerkursene er ikke noe nytt. Den største forskjellen nå er altså at flere av disse kommer fra Norge. På Toppenkurset ser de samme tendens. Også her har det vært økning i søkere fra Norge, ifølge Wika og Mikalsen.

– Det kommer nok av at flere kurs ble avlyst i fjor, og at mange nye dermed oppdaget Toppenkurset. Vi var håpefulle til at disse ville komme igjen i år. Det tyder på at de likte kurset og deler det med sine venner, sier de.

Toppenkurset i Mosjøen opplever stor interesse blant unge som ønsker delta på årets sommerkurs. Foto: Toppenkurset / Sarah Aakerøy Johansen

Fremdeles viktig med smittevern

Arrangørene ser fram til å kunne samle unge musikere fra fjern og nær i sommer. Selv om det har vært mange digitale tilbud det siste året, er det ingenting som kan måle seg med ekte samspill og levende spilleglede, mener Wika og Mikalsen.

– For oss som tilbyr symfoniorkester ser vi at det å spille sammen i så store ensembler virkelig er noe deltakerne har lengtet etter og ser fram til å oppleve, sier de, og legger til:

– Vi var, og er, veldig spente på hvilke restriksjoner og muligheter som foreligger til sommeren.

I Valdres har de allerede vært nødt til å gjøre enkelte tiltak for å ivareta smittevern.

– Vi utvidet kurset med en ekstra periode for å kunne ta inn flere søkere, etter som vi var nødt til å sette ned antallet deltakere i hver periode, forklarer Furre Thommesen.

Liv Andersen ved Ringerike sommersymfoni sier at arrangementet per nå oppleves økonomisk risikabelt, og etterlyser tydeligere svar fra politisk hold om hva de kan vente seg av en stimuleringsordning.

– For å kunne gjennomføre tilstrekkelige smitteverntiltak må vi ha flere voksne til stede som smittevernansvarlige, og vi trenger flere lærere enn vanlig for å dele elevene i mindre kohorter og orkestre. Utgiftene øker altså, uten at inntektene øker tilsvarende, sier hun.

Hun mener likevel at det viktigste er å la de unge musikerne få møtes og spille.

– Barn og unge i fritidskulturlivets korps, kor og orkester trenger virkelig musikkaktiviteter å glede seg til nå, mener Andersen.

Terje Winther i UNOF sier det er utrolig fortvilet at arrangørene av sommermusikkskolene ikke får klare signaler om hva de skal forholde seg til ved planlegging av årets sommerkurs. Foto: Jo Tandrevold

Etterlyser klare signaler

Terje Winther, daglig leder i De Unges Orkesterforbund (UNOF), tror de høye søkertallene skyldes at mange barn og unge savner å møte likesinnede og gjøre noe sammen med andre. Det er et savn musikalsk, men først og fremst sosialt.

– Da er det bare så utrolig fortvilet at arrangørene av sommermusikkskolene ikke får klare signaler om hva de skal forholde seg til. De blir bedt om å planlegge, og det er satt av midler til en «stimuleringsordning», men fordi den lar vente på seg i det som føles som det uendelige, stiger usikkerheten blant sommermusikkskolearrangørene, sier Winther.

Selv om UNOF har forståelse for at det er vanskelig å forutse hvordan smittesituasjonen utvikler seg over tid, mener Winther at det ikke burde være vanskelig å gi arrangørene klare beskjeder om hva de kan få i økonomisk støtte, når det først er satt av penger til stimulering.

Slik det er nå stiger usikkerheten for hver dag som går, mener han.

– Det å planlegge og gjennomføre et stort orkesterkurs er omfattende arbeid som krever lang tid. Jeg håper virkelig ikke tiden har løpt fra oss for sommeren 2021 fordi politikerne somler og roter bort anledningen. Det vil være tragisk for barn og unge som nå har et stort behov for å møtes og spille sammen i sommer, sier Winther.

Tekst: Marte Fillan / Senter for talentutvikling