Gode prestasjoner, sunn talentutvikling og jakten på beste praksis har alltid fascinert meg. Å få jobbe med dette innen musikk er et stort privilegium.

Anders Hall Grøterud

Fagområde

Avdelingsleder

Avdeling

Senter for talentutvikling & Ung Filharmoni

Stilling

Avdelingsleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

922 51 445

Anders Hall Grøterud er leder av Senter for talentutvikling (SFT) og Ung Filharmoni. I tillegg underviser han i prestasjonsfag ved Høyskolen Barratt Due.

Anders sin viktigste ansvarsoppgave er å bidra til økt kunnskap om talentutvikling i klassisk musikk og at talenttilbudet til unge musikere utøvere heves mot et internasjonalt nivå. Senter for talentutvikling står bak nasjonale og regionale talentsamlinger hvert år og er vertskap for faglige samarbeid og møteplasser. Senteret er også medarrangør av Ung Filharmoni og initiativtaker til Nasjonalt klavertiltak og talentkonferanser innen klaver, blås og stryk.

Grøterud er cand scient i idrettspsykologi fra Norges idrettshøgskole og Universitetet i Oslo. Han har mange års erfaring innen ledelse, kommunikasjon og konsulentvirksomhet og har vært landslagstrener i triatlon, informasjonsdirektør i SATS-gruppen og practice director i Gambit Hill & Knowlton. I tillegg har han flere års erfaring som journalist i Aftenposten, Dagbladet og VG, og har ledet vellykkede lobbyprosjekter for forskjellige organisasjoner. Han er også forfatter av boken Sporty business – hvordan lykkes på jobb med toppidrettens metoder.

Anders Hall Grøterud begynte å nåværende stilling i 2016 etter å ha blitt tilknyttet Barratt Due musikkinstitutt som gjesteforeleser i 2007. Senere har han undervist regelmessig i prestasjonsforberedelse, med fokus på øvingsprosessen og prestasjonspsykologi og praktisert som coach og rådgiver overfor utøvere innen idrett, musikk, media og ledelse.

Anders er tilknyttet Norges idrettshøgskole som universitetslektor i Performance Management ved og har vært gjesteforeleser ved IMV på UiO. I tillegg til arbeidet med SFT er han engasjert i Aktivitetsalliansen, der han bidrar til mer fysisk aktivitet i samfunnet.

Les mer om Senter for talentutvikling

Samarbeidspartnere