Alle deltakerne. Fra venstre: Viviann Alme, Andes Hall Grøterud, Torunn Kristofferen, Alf Richard Kraggerud, Anette Paulin Forsbakk, Mathias Gran og Maja Vie. Foto: Magnus Skrede

Nytenkende orkester-samarbeid

Fem av landets ledende ungdomsorkestre har gått sammen om å løfte det nasjonale talentarbeidet.

Ungdomsorkestre er og blir en uunnværlig del av talentutviklingen i Norge. Aldri før har unge musikere hatt så mange gode tilbud å velge mellom. Men med mange tilbud kommer også mye informasjon. Derfor har noen av Norges ledende barne- og ungdomsorkestre samlet seg for å gjøre prosessen enda smidigere for deltakerne.

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng), Ungdomssymfonikerne, Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO), Norsk barnesymfoniorkester (NBSO) og Ung Filharmoni (UngFil) har skapt et nytt forum for å utveksle kunnskap, forsterke samarbeidet og tilrettelegge for enda bedre talentutvikling i Norge. 

– Vi som driver nasjonale orkesterprosjekter for unge musikere har mye å lære av hverandre, sier Anders Hall Grøterud, leder for Senter for talentutvikling, som driver UngFil i samarbeid med Oslo-Filharmonien.

Koordinerte prøvespill

Viviann Alme, administrativ leder i Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester, er enig.

– Dette forumet er en mulighet til å møte andre som også jobber med ungdomsorkestre. Vi kan dele erfaringer og komme med innspill, ideer og tanker, sier hun.

Særlig knyttet til prøvespill er det mye å hente, ifølge Alme. 

– Vi snakket mye om prøvespill og hvordan vi kan koordinere det. Kanskje kan vi samkjøre repertoaret, slik at deltakerne kan gjøre et prøvespill til flere orkestre. I tillegg har vi startet en dialog om å utveksler tidslinjer.

Anette Forsbakk fra Ungdomssymfonikerne (t.v.) og Viviann Alme fra BFUng tror koordinering av prøvespill kan være et mulig steg videre for samarbeidet mellom de nasjonale ungdomsorkestrene. Foto: Magnus Skrede

Studiepoeng for deltakelse

Initiativet har allerede båret frukter, blant annet knyttet til studiepoeng for deltakelse på kurs. Hos Ungdomssymfonikerne får man opptil 10 studiepoeng frå NMH for deltakelse på alle moduler, og dette har man også lykkes å få til på Ung Filharmoni.

– Fra og med i år, kan man som deltaker på Ung Filharmoni få fem studiepoeng. Det gjelder alle som samtidig går på høyere musikkutdanning, og som er med på hele kurset. Det vil si: prøvespill, forberedende sommerkurs og høstuken med orkesterpraksis hos Oslo-Filharmonien, sier Grøterud.

Utover studiepoeng står det flere andre temaer på agendaen. Ordninger for prøvespill, koordinering av datoer og repertoar, eventuell deltakeravgift og reisestøtte, er blant temaene som har blitt diskutert. 

Torunn Kristoffersen fra De unges orkesterforbund mener det er viktig å møtes slik.

– Jeg synes det er kjempebra at vi møtes til et felles forum. Vi har jobbet for dette i mange år, og det er både fint og viktig at vi endelig får det til, sier hun. 

Deltakere kan nå få studiepoeng ved deltakelse i Ung Filharmoni. Det er et konkret resultat av diskusjoner på et møte mellom orkestrene tidligere i år. Her er Sara Belic på høstsamlingen. Foto: Magnus Skrede

Helhetlig tilnærming

Daglig leder for Ungdomssymfonikerne, Anette Pauline Forsbakk, mener det er fint å kunne samarbeide mot felles mål, som rekruttering og tilrettelegging for at flest mulig skal kunne bli med på kursene. 

– Vi forsøker å se en helhet i tankegangen bak kursene. Målet er at vi skal være mest mulig samkjørte. Slike møter hjelper oss å stake veien mot felles målsettinger. Ungdomssymfonikerne er det siste steget på trappen mot en karriere som orkestermusiker for mange. For at vi skal nå våre mål, er vi avhengige av at kursene for yngre målgrupper føles meningsfulle, og har så høy kvalitet som mulig, sier hun. 

OM ORKESTRENE

Bergen Filharmoniske Ungdomsorkester (BFUng) har medlemmer fra 15 til 25 år, og samles én gang i måneden gjennom skoleåret. Fast dirigent er Kjetil Seim, i tillegg til at Edward Gardner, dirigent for Bergen Filharmoniske orkester, dirigerer ett prosjekt per sesong. Orkesteret har drøyt 120 medlemmer, og gjennomfører 4-6 prosjekter årlig. Prøvespill foregår i august. Les mer her.

Ungdomssymfonikerne settes hvert år sammen av ca. 100 høyt kvalifiserte musikkstudenter i alderen 18-28. Orkesteret reiser på sommerturné i Norge og utlandet, og holder tre konserter med ulikt repertoar, sammen med anerkjente dirigenter og solister. Fra 2020 arrangeres også kammermusikk-prosjektet US Kammer hver vår og høst. Les mer her.

Norsk Ungdomssymfoniorkester (NUSO) arrangeres av De unges orkesterforbund (UNOF), og består av rundt 80 musikere fra 13 til 20 år. Orkesteret har to årlige samlinger; en om sommeren og en i høst- eller påskeferien, og musikerne er med i to år av gangen. Samlingene foregår på forskjellige steder i Norge, og annethvert år er det utenlandsreise. Les mer her.

Norsk barnesymfoniorkester (NBSO) arrangeres hvert år i sammenheng med Valdres sommersymfoni. Aldersgruppen er 9-16, og kurset består av både individuell undervisning og orkesterprøver, i tillegg til konsert. Les mer her.

Ung Filharmoni (UngFil) er et program for unge klassiske musikere opp til 19 år som drømmer om å bli profesjonelle orkestermusikere. Programmet består av prøvespill om høsten, sommersamling på Rønningen folkehøgskole i slutten av juni med øvelser, prøver, undervisning, faglig påfyll og to konserter i Oslo og Valdres. Avslutningsuka går av stabelen i Oslo konserthus i uke 40, der man spiller side om side med Oslo-Filharmonien og har sin egen mentor. Kurset avsluttes med en konsert med dobbel besetning.
Les mer her.

Samarbeidspartnere