Foto: Magnus Skrede

Ny runde med Nasjonalt Klavertiltak fra 2021

Er du mellom 12 og 19 år og spiller klaver? Har du ambisjoner for spillet ditt og ønsker å utvikle deg med andre på ditt nivå? Nå kan du søke plass i Senter for talentutviklings nasjonale klavertiltak for ambisiøse og ekstra motiverte pianister!

I 2019 startet Senter for talentutvikling Barratt Due (SFTBD) opp et nasjonalt talentutviklingstiltak på klaver i samarbeid med talentmiljøene i de største regionene. Deltakerne har siden den gang fått delta på 3 samlinger årlig. Nå har du sjansen til å søke, når vi på nytt lyser ut 10 plasser i tiltaket! 

Programmet tar opp unge klassiske klavertalenter, og et knippe dyktige lærere og mentorer vil følge deltakerne gjennom årets samlinger.

Følgende tre samlinger er fastsatt i 2021: 

 • Samling 1: 9.-11. april (Rekstensamlingene i Bergen)
 • Samling 2: 24.-29. juni (under Valdres sommersymfoni) 
 • Samling 3: 26.-28. november (Den Norske Opera & Ballett og Majorstuen skole) 

(Tilbudet vil trolig videreføres også i 2022, med tilsvarende tre samlinger dette året. Informasjon om dette vil komme etter hvert)


Søknad 

Søknaden skal inneholde: 

 • En kort cv (maks én side) 
 • Anbefalingsbrev fra lærer 
 • Motivasjonsbrev (maks én side). Beskriv kort hvorfor du har lyst til å være med på tiltaket, hva du kan tilføre og hva du tror du kan få ut av å være med.  
 • Et video-opptak av egen spilling på inntil 10 minutter (se under for retningslinjer). Repertoar er valgfritt, men du bør presentere minst to komponister fra ulike stilepoker.  

Søknadsfrist: Onsdag 10. februar 2021 

Aldersgrenser: Søkeren må være mellom 12 og 19 år. (Født i 2002-2009)

Søknaden sammenfattes i en e-post og sendes til iselin.isungset@bdm.no.  

Senter for talentutvikling dekker utgifter tilknyttet kurs, kost og losji. Reise til og fra samlingene dekker deltaker selv.  

Seks av inntil 10 plasser er regionsbestemt (én plass til hver av de seks regionene som Senteret samarbeider med: Tromsø (Troms og Finnmark, Nordland), Trondheim (Trøndelag, Møre og Romsdal), Bergen (Vestland), Stavanger (Rogaland), Kristiansand (Agder), Stor-Oslo (Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark).  

Retningslinjer for prøvespillvideo:  

 1. Video: Prøvespillet skal sendes inn som en video med synkronisert lyd og bilde. Spill inn et kort testopptak for å kontrollere at lyd og bilde fungerer bra. Sett smarttelefon, PC eller videokamera på et stativ eller et stabilt underlag slik at det står stødig og får et godt bilde. Det er viktig at du gjør opptaket fra siden slik at man ser armer, hender og tangenter godt. Sørg for at ikke instrument eller noter skygger for musikeren.  
 1. Rekkefølge: Du bestemmer selv om du spiller inn de to verkene i samme video-opptak, eller om du vil sende to ulike opptak. Rekkefølgen på verkene bestemmer du også selv.    
 1. Uredigert video: Juryen godtar kun uredigerte videoer. Du kan sende inn de to verkene som to ulike opptak, men hvert stykke skal være et sammenhengende opptak, og uredigerte filer. Ta deg naturlig tid til pauser underveis.   
 1. Last opp til YouTube: Videoen lastes opp på YouTube.com og markeres som ”ikke oppført”. Navngi videoen med: Navn Navnesen (Nasjonalt klavertiltak 2021). Link til video sendes til iselin.isungset@bdm.no sammen med resten av søknaden.  
 1.  Innsending og frist: Frist for innsending er 10. Februar 2021. Hele søknaden med alle vedlegg og linker skal være sendt i samme e-post.  

Søknadene behandles av en nasjonal jury i løpet av uke 8. Søkere kan forvente svar i etterkant av dette.  

Bilde: Fra konsert med Nasjonalt Klavertiltak i Den Norske Opera & Ballett oktober 2020 (Foto: Magnus Skrede)

Innhold på samlingene 

Samlingene ledes av 3-5 faglige pedagoger/mentorer. Under samlingene vil det fokuseres på:  

 • Mesterklasser 
 • Beste praksis for øving  
 • Kammermusikk 
 • Faglig input, foredrag og lignende 
 • Konsertopplevelser 
 • Sosialt, slappe av mellom aktivitetene 

Lærere

Vi henter inn lærerkrefter til hver samling basert på tematikk og repertoar, og i løpet av tiltakets første periode har følgende lærere vært innom:  

 • Atle Sponberg 
 • Christian Ihle Hadland 
 • Einar Steen Nøkleberg 
 • Gunnar Flagstad 
 • Gunilla Süssmann 
 • Helge Kjekshus 
 • Håkon Austbø 
 • Håvard Gimse 
 • Ida Bryhn 
 • Jens Harald Bratlie 
 • Jorunn Marie Bratlie 
 • Kristin Fyrand Mikkelsen 
 • Leif Ove Andsnes 
 • Liv Glaser 
 • Marina Pliassova 
 • Silvia Moi 
 • Tor Espen Aspaas 
 • Torleif Torgersen 
Bilde: Jens Harald Bratlie, Jorunn Marie Bratlie, Tor Espen Aspaas og Gunilla Süssmann er noen av lærerne som har vært involvert tidligere i klavertiltaket. (Foto: Magnus Skrede)

Spørsmål? 

Ta kontakt med prosjektleder Iselin Isungset på e-post: iselin.isungset@bdm.no eller mobil: 480 59 279. 


Fakta om Klavertiltaket

 • Det nasjonale klavertiltaket er en satsning på unge pianotalenter mellom 12-19 år fra Senter for talentutvikling, sammen med klavermiljøene i de største regionene.
 • Målet med tiltaket er å tilby et ekstra inspirerende miljø for de mest motiverte pianistene frem til høyere utdanning (U19)
 • En rekke dyktige lærere og mentorer, med Håvard Gimse i spissen som faglig ansvarlig, følger deltakerne gjennom 3 årlige samlinger, samt oppfølging mellom samlingene.
 • Under samlingene fokuseres det på beste praksis for øving og fremføring, konsertopplevelser, sosialt samvær, god balanse mellom aktivitetene, mesterklasser, kammermusikk og annen faglig input i form av foredrag, besøk på musikk- og kultursteder o.l.
 • Det er for tiden 10 talentplasser i satsningen, hvorav en plass er holdt av til ett talent i hver av de 6 største regionene.
 • Ønsket om et nasjonalt samlingsprogram for unge pianister kom på «Klaverkonferansen» i 2017, og alle Senterets samarbeidsregioner står bak prosjektet. Disse regionsmiljøene er: Tromsø (Tromsø kulturskole og Konsen), Trondheim (Trondheim kommunale kulturskole og NTNU), Bergen (Griegakademiet Unge Talenter, Bergen kulturskole), Stavanger (Unge talenter Bjergsted) og Kristiansand (Knuden og Universitetet i Agder).
 • Klavertiltaket gjennomføres for 2021 i samarbeid med Jiri Hlinka-akademiet og Valdres sommersymfoni
 • Klavertiltaket og Senter for talentutviklings arbeid er støttet av Sparebankstiftelsen, Talent Norge og Tom Wilhelmsens stiftelse

Les mer om klavertiltaket her:

Samarbeidspartnere