Foto: Magnus Skrede

MITT ØVINGSROM: Vårin Lie Rognes

For bratsjisten fra Stavanger er planlegging en avgjørende del av øvingen.

Navn: Vårin Lie Rognes

Alder: 18 år

Bosted: Stavanger

Instrument: Bratsj

Hvordan ser en vanlig øvedag ut?

Jeg flytter notestativet til midten av rommet, og da er jeg i øvemodus. Når man er på det samme rommet store deler av dagen, så er det greit med en liten bevegelse for å skille hvor i dagen du er. Jeg passer også alltid på å ha spist og nullstilt hodet før jeg begynner øvingen.

Jeg pleier å starte økten med helt løse strenger. Da fokuserer jeg på å komme godt ned i instrumentet og være helt avslappet, samtidig som jeg tenker på grunnstrøket og klangen.

Deretter går jeg gjerne over på skalaer og treklanger, etterfulgt av etyder (i det siste har jeg jobbet med Kreutzer og Rohde). Til slutt jobber jeg med teknikken. Det varierer fra dag til dag, men oppvarmingen og teknikken pleier å ta en halvtime.

Øvingsrommet (og rommet) til Vårin Lie Rognes. Hun pleier å ‘skru på øvingsmodusen’ ved å flytte notestativet til midten av rommet. Foto: Privat

Planlegger du øvingen?

Jeg liker å planlegge øvingen dagen før. Jeg skriver en plan over hva alt jeg skal øve på og krysser av når det er gjort. Ofte planlegger jeg mer enn jeg rekker, og da setter jeg det opp på neste dag. Det gjør at jeg vet hva som må øves på neste dag og hva jeg har gjort.

Det er mye lettere å komme i gang når jeg har skrevet planen dagen før. Øvingen føles mindre tung, jeg slipper å tenke ut hva jeg må øve på. I tillegg skriver jeg hvor lenge jeg øvde på hver ting, det gjør at jeg får et overblikk over hvor lang tid det faktisk tar.

Et eksempel på hvordan øvingsloggen kan se ut, her fra uke 4 i 2022. Foto: Privat

I tillegg setter jeg opp en plan over uka hver søndag. Jeg ser fremover på hva jeg ønsker å oppnå og setter meg mål for uka. Denne har jeg i tillegg til dagsplanen, det gjør uka og øvingen mer oversiktlig.  

Og så pleier jeg å skrive ned kommentarene jeg får på spilletimer, ellers er det så lett å glemme. Disse skriver jeg gjerne ned som stikkord under dagens øvingsplan, for å påminne meg selv på dem.

| Les flere MITT ØVINGSROM her!

Hvilke andre hjelpemidler bruker du?

Jeg liker å filme meg selv underveis i øvingen. Det synes jeg er veldig nyttig, da blir det mye lettere å se seg selv utenfra, og jeg hører lettere hva jeg faktisk må jobbe med.

På øvingsrommet. Ofte gjør Vårin Lie Rognes også mindfulness i fem minutter for å nullstille hodet. Etterpå føler hun større konsentrasjon og øver bedre. Foto: Privat

Bruker du metronom?

Jeg bruker det spesielt når jeg trenger å ha en jevnere puls. Ellers bruker jeg det hvis jeg skal få ting opp i tempo, i raske passasjer for eksempel, da jobber jeg meg ett hakk oppover. Jeg jobber med ulike rytmer også – om det går i sekstendeler, så kan jeg tenke det i trioler. Jeg forsøker å tenke på notene på en annen måte, slik at det blir lettere når jeg spiller det i sekstendeler. 

Hvilket øvetips har hjulpet deg mest?

Et øvetips som er mye brukt, og som er veldig sant: Det er viktigere å øve fokusert enn å øve mye. Det er noe jeg fortsatt kan jobbe med selv. Jeg merker effekten: Om jeg tar kortere økter med små pauser mellom, så får jeg mer ut av øvingen enn jeg gjør på én lang økt.

Det er viktig å kose seg med øvingen, det skal ikke bare være slit, men også gøy og interessant.

Vårin Lie Rognes forteller at det er en fin følelse å blå gjennom øvingsboka hennes i ettertid – da ser hun hvor mye hun faktisk har øvd og alt hun har gjort. Foto: Privat

| Les flere MITT ØVINGSROM her!

Tekst: Øyvind Hamre / Senter for talentutvikling

Samarbeidspartnere