Monika Holst-Olsen var som barn en aktiv fotballspiller i tillegg til å spille trompet. Per presset henne aldri til å slutte med fotballen, men han ga henne en så stor spilleglede at valget ble enkelt. Foto: Eirin Roseneng
Monika Holst-Olsen var som barn en aktiv fotballspiller i tillegg til å spille trompet. Per presset henne aldri til å slutte med fotballen, men han ga henne en så stor spilleglede at valget ble enkelt. Foto: Eirin Roseneng

LÆREREN JEG ALDRI GLEMMER: Monika og Per

Trompetist Monika Holst-Olsen gledet seg alltid til timene med lærer Per Andersson.

Tekst: Maren Ohm Ballestad

Per Andersson er en helt spesiell ressurs ved Alta kulturskole og uvurderlig for messingblåserne som har vokst opp i Alta de siste tiårene. Det mener i hvert fall Monika Holst-Olsen.

– Per er dedikert i sitt arbeid. Han gjør alt for at elevene hans skal få det de trenger. Det betyr blant annet at han har lært seg å spille en haug med instrumenter. I tillegg er han veldig generøs med tiden sin, forteller hun.

Tidlig med prøvespill

Monika beskriver Pers undervisning som strukturert og nøye. Det ga henne de beste forutsetninger for å bli så god som hun ønsket. De begynte med prøvespillstrening tidlig og han oppmuntret alltid til å spille konserter så ofte som mulig.

– Per så at musikalitet var en av mine styrker, så han hjalp meg med å bygge opp en teknikk som fremhevet det. Han sang mye, for å prøve å få meg til å synge gjennom trompeten, forteller Monika.

Da Monika skulle begynne på musikklinjen på videregående skole, foreslo Per at hun skulle fortsette på kulturskolen også. Det betød at de fikk to spilletimer i uken, én for teknikk og én for musikk.

– Så god oppfølging har jeg aldri hatt før, forteller Monika.

Per brukte også ofte piano i trompetundervisningen, og fordi han akkompagnerte på piano, ble kammermusikk en naturlig del av Monikas musisering.

– Musikken ble mer levende og jeg forstod hvor viktig det er å kjenne hele partituret, sier hun.

Per Andersson mener kammermusikk er viktig for å forme unge musikere, man lærer blant annet å kommunisere tydelig i en liten gruppe. I tillegg bidrar det til å finne elevens musikalitet, fordi man lærer seg å plassere sitt instrument i forhold til andre. Foto: Eirin Roseneng

Vennlig tone

Musikklærer Per Andersson er opprinnelig trompetist, men på grunn av en skade måtte han tidlig finne andre veier i musikkmiljøet.

Jeg hadde heldigvis selv en lærer som pushet meg til å fortsette med musikk, da jeg ikke lenger kunne spille så mye. Han var en støttende lærer, og det prøver jeg å være for mine elever også, sier han.

Ifølge Per er det viktig å ha et bevisst forhold til hvordan man snakker med elevene. Han ønsker at spilletimene skal være noe de gleder seg til, og prøver alltid å ha en vennlig tone.

– Det man sier setter seg oftere enn man tror, så man kommer langt med en positiv innstilling, mener han.

Spesielt vennskap

Per så tidlig at Monika hadde noe ekstra. I tillegg til å være en pliktoppfyllende og fokusert elev, var hun spesielt glad i å spille vakre melodier. Når han merket at hun responderte bra på det han lærte vekk, kjørte han på.

– Det gjorde at Monika raskt kom opp på et høyt nivå.

Per ble en mentor for Monika, og de utviklet et spesielt vennskap. Ifølge Monika har Per evnen til å se hele mennesket, og det var alltid trygt å be ham om råd, uansett hva det gjaldt.

De to har jevnlig kontakt i dag, og gjør fortsatt prosjekter sammen. De siste somrene har de, sammen med Alta Messingkvintett, arrangert sommerkurs for unge musikere i Alta. Da jobber de sammen som kollegaer.

– Det er fint å ha en grunn til å møtes hvert år, og han inspirerer meg fortsatt. Jeg er glad for å kunne bidra med å utvikle det miljøet han har bygget opp i Alta, sier Monika.

Fra utdelingen av Drømmestipendet i 2015. Dette var en stor dag for begge og Monika husker godt at hun kunne se bort på en tydelig rørt spillelærer. Fra venstre: Per Andersson, Ida Holm Olaussen og Monika Holst-Olsen. Fotograf: Bernhard Hienerwadel

Monika Holst-Olsen

  • Født i 1996, oppvokst i Alta
  • Frilanser, master fra Norges musikkhøgskole
  • Trompetist i Majorstua Brass og Alta Messingkvintett

Per Andersson

  • Messinglærer og dirigent ved Alta Kulturskole
  • Tubaist i Alta Messingkvintett

Tekst: Maren Ohm Ballestad

Samarbeidspartnere