Faglig bredde på årets klaverkonferanse

Foredrag av Liv Glaser, mesterklasse med Leif Ove Andsnes og innlegg av Wolfgang Plagge var bare noe av det som var med på å gi inspirasjon og skape engasjement hos 40 deltakerne på årets klaverkonferanse i Bergen, som kunne by på bredere faglig innhold enn foregående år.

Som tidligere ble konferansen holdt på Rekstensamlingene i Bergen, og kom i stand ved samarbeid mellom Prof. Jiri Hlinka-akademiet og Senter for talentutvikling Barratt Due. Programmet var tett og bredden favnet om mange ulike emner, og felles var faglig fordypning i sentrum. Som en av de tilreisende pedagogene så treffende uttrykte det:

Vi øser og øser av oss selv, det er både helt nødvendig og særs inspirerende med påfyll!

Håvard Gimse og Alf Richard Kraggerud innledet konferansen ved å vektlegge både viktigheten av å gå faglig i dybden, samt å heve blikket og se utover. Gimse fremhevet særlig behovet for møteplasser som dette da det er mange lærere som sitter alene rundt i landet uten å ha noen å diskutere fag med.

Anders Grøterud, som ledet konferansen, trakk paralleller til triatlon-miljøet hvor Norge har utpekt seg på en unik måte og gjennom dette har vist at man ikke trenger å være mange for å bli gode.

– Det handler i større grad om å bygge et miljø som gir mulighet for vekst og ikke minst å øve på det som er vanskelig, sa Anders Hall Grøterud under åpningen av årets konferanse.

 

– Konferansen er et viktig møtepunkt for mange pedagoger som underviser på forskjellige nivåer og ikke minst for å høre hva folk driver med, for å høste erfaringer og ideer, sa Siv Sjøtun Høye som er fagsjef ved Bergen kulturskole. – Det er også spennende å oppleve levende legender som Liv Glaser.

Det er så mye bra folk her! Jo mer nerdete, jo bedre! – Siv Sjøtun Høye

Mesterklasse med Leif Ove Andsnes
Et høydepunkt under den første dagen var mesterklasse med Leif Ove Andsnes. To unge pianister fikk kyndig veiledning av Andsnes, som i løpet av to seanser brukte en god blanding av både humor og alvor for å kommunisere med elevene. Alle deltakerne ved konferansen fulgte lydløst med og flere uttrykte at de nok fikk like mye ut av timen som elevene selv.

Kei Solvang og Leif Ove Andsnes i dyp konsentrasjon under mesterklasse første dag.

Jeg tror først og fremst det er viktig at pianomiljøet møtes, for vi har ikke hatt et slikt felles møtested tidligere. Og så er det ekstremt viktig å få fanget opp, og få skapt en glød på et tidlig tidspunkt. Hvordan dette gjøres best kan vi diskutere her på konferansen. – Leif Ove Andsnes

Flere gruppediskusjoner sørget for at deltakerne, som var klaverpedagoger, fagpersoner, lærere og ledere fikk sjansen til å møtes, utveksle erfaringer og ikke minst snakke sammen over fastsatte temaer. Det var bred enighet om at denne type samtaler bidrar til å både utfordre og utvide perspektivet innenfor fagmiljøet og praten gikk livlig i hele bygget.

Hold fast ved fordypningen
Maren Ørstavik, som arbeider som musikkritiker i Aftenposten, er selv utdannet pianist. Hun holdt et underholdende foredrag om alle mulighetene man har som pianist fordi det er en utdanning som ruster deg til det meste. Hun maner institusjonene til fortsatt å ta vare på fordypningen og spesialiseringen som den norske utdanningsmodellen faktisk fokuserer på.

Andre inspirerende stemmer som bidro under konferansen var Liv Glaser, Wolfgang Plagge, Audun Kayser, Sergej Osadchuk og Thormod Rønning Kvam. Sistnevnte var yngste foredragsholder, tidligere ArtEx-deltaker og kunne snakke fra den nyutdannede musikers perspektiv.

Det var bred enighet om at konferansen fyller en svært viktig funksjon og flere kunne fortelle at de allerede nå gledet seg til å komme tilbake neste år.

Rapporten fra årets konferanse kan du lese her: Klaverkonferansen 2019 – rapport

Foto: Beathe Schieldrop