Iselin Isungset jobber med ulike nasjonale prosjekter, tiltak og konferanser tilknyttet talentutvikling og mentorskap.

Iselin Isungset

Fagområde

Crescendo og Senter for talentutvikling

Avdeling

Team Sentralen

Stilling

Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

480 59 279

Iselin Isungset er prosjektleder for Senter for talentutvikling og Crescendo, hvor hun jobber med ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling og mentorskap, med fokus på både talenter og deres pedagoger.

Iselin har en bachelorgrad i musikkvitenskap fra Universitetet i Oslo, hvor hun hadde trombone som hovedinstrument. Iselin har vært interessert i den administrative siden av musikkbransjen i mange år, og har tidligere arbeidet med blant annet festivalproduksjon, konsertproduksjon og turnékoordinering.

 Iselin arbeider med ulike tiltak i regi av Senter for talentutvikling. Typiske tiltak hun er beskjeftiget med er Ung Filharmoni, Nasjonalt klavertiltak samt nasjonale konferanser i stryk, blås og klaver.