Ellen Stabell jobber med dokumentasjon og evaluering av Senter for talentutviklings ulike talenttiltak og tilbud.

Ellen M. Stabell

Fagområde

Senter for talentutvikling

Avdeling

Team Sentralen

Stilling

Faglig rådgiver/prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

970 22 171

Ellen Stabell har siden høsten 2020 vært ansatt i en prosjektstilling for å jobbe med dokumentasjon av Senter for talentutviklings talenttilbud og beste praksis av talentutvikling, samt arbeid med programmet Musikk i Teori og Praksis (MITOP). Hun vil også gjøre annen relevant rådgivning og prosjektlederarbeid for Senter for talentutvikling.

Stabell er utdannet pianist og musikkpedagog, og har jobbet som pianolærer ved siden av studier og jobb i mange år. Hun har de siste årene forsket på talentutvikling og tatt en doktorgrad ved Musikkhøgskolen på hva elever kan lære gjennom å delta på et talentutviklingsprogram. Siden 2017 har hun jobbet i CEMPE, Musikkhøgskolens senter for fremragende utdanning i musikkutøving der hun har et spesielt ansvar for det internasjonale arbeidet.

Last ned Stabells doktorgrad.