Anna Rødevand er en del av Team Sentralen, og er involvert i flere av prosjektene til Senter for talentutvikling, Crescendo og Ung Filharmoni.

Anna Rødevand

Fagområde

Prosjektleder

Avdeling

Senter for talentutvikling

Stilling

Prosjektleder

Kontaktinformasjon

Telefon:

922 67 759

Anna Rødevand er prosjektleder ved Senter for talentutvikling Barratt Due. Der jobber hun blant annet med å planlegge, gjennomføre og evaluere ulike prosjekter tilknyttet talentutvikling rettet mot både talentene og talentutviklerne rundt om i Norge.

Hun har utdanning i utøvende musikk, med fiolin som hovedinstrument, fra Norges Musikkhøgskole og et årsstudium i økonomi og ledelse fra OsloMet. Under studiene ved Norges Musikkhøgskole har hun vært aktiv både som leder for studentutvalget og som medlem av høgskolens styre. I 2020 tok hun initiativ til å arrangere Musikkstudentkonferansen og høsten 2021 hadde hun et internship hos AEC (European Association of Conservatoires) i Brussel, Belgia.

Ved Senter for talentutvikling er Anna Rødevand involvert i de nasjonale konferansene i regi av Senteret, samt med planleggingen og gjennomføringen av kurs og seminarer. Hun er også med på gjennomføringen av prosjektene knyttet til Ung Filharmoni.